Overslaan en naar de inhoud gaan

Middagsymposium VVT (Uden): Verdrongen, maar niet vergeten – Trauma bij dementie

In het voorjaar van 2023 organiseert CCE weer haar jaarlijkse middagsymposium voor professionals in de VVT. Het belooft een inspirerende middag te worden vol interessante sprekers en toepasbare, praktische kennis in de zorg voor mensen met dementie. 

Het middagsymposium wordt op drie data georganiseerd op verschillende plekken in het land. Zet de datum en tijd van de editie bij jou in de buurt alvast in de agenda.

Deze editie vindt plaats op 7 maart in Uden van 12.30 – 17.00 bij Van der Valk (Rondweg 2) 

Andere data en locaties zijn:

Tijdens het middagsymposium leer je de aanwezigheid van trauma bij mensen met dementie (h)erkennen, wat de relatie met probleemgedrag is en hoe je jouw eigen handelen afstemt op de behoefte van de cliënt.  

 

Aanmelden

De kosten bedragen € 95,- per persoon. 

Aanmelden Middagsymposium Uden

 

Sprekers en workshops

Plenair gedeelte

Lezing posttraumatische stress stoornis (PTSS) bij mensen met dementie, door ouderenpsychiater Sjacko Sobczak 

Sommige mensen, ongeveer 1 op de 5, ontwikkelen na een trauma een posttraumatische stress stoornis. Dat kan ook nog jaren nadat een traumatische gebeurtenis heeft plaatsgevonden gebeuren. Bijvoorbeeld als mensen gaan dementeren en herinneringen en belevingen van vroeger weer naar boven komen. Daarnaast lopen mensen die al lijden aan PTSS, een verhoogd risico op het ontwikkelen van dementie.  

Getriggerd door verlieservaring, onmacht en ongewenste confrontatie met ‘trauma gerelateerde’ prikkels in de verzorging, kan dat bij mensen met dementie in de VVT leiden tot probleemgedrag. Maar PTSS herkennen bij dementie blijkt in de praktijk vast best lastig. In de lezing gaat Sobczak in op hoe je PTSS kunt opmerken, wat de behandelopties zijn en waar je rekening mee kunt houden in de benadering en zorg. 

 

Het inzetten van muziek(therapie) bij trauma en dementie, door muziektherapeut Carlijn van der Eng 

Veel mensen met dementie hebben gedurende hun leven veel muziek geluisterd en soms ook zelf muziek gemaakt. Muziek is daarmee een belangrijk onderdeel van het dagelijks leven en identiteitsgevoel. Muziek activeert, heeft vaak een positieve invloed op stemming en kan waardevolle herinneringen omhooghalen. Muziek en muziektherapie worden dan ook steeds vaker ingezet bij mensen met dementie om kwaliteit van leven te verhogen. Maar hoe zorgen we ervoor dat de muziek die we aanbieden goed aansluit bij het individu en diens behoeften? En wat is de meerwaarde van muziektherapie voor mensen met dementie die last hebben van trauma’s? Tijdens twee korte presentaties zal antwoord worden gegeven op deze vragen.   

 

Keuzedeel

Bezoekers van het symposium geven drie voorkeuren op uit het programma en wonen er twee bij (indeling door CCE). 

 

Ouderenpsychiater Sjacko Sobczak, over traumasensitief handelen bij mensen met dementie in de VTT

Ouderen met PTSS lopen een verhoogd risico op het ontwikkelen van dementie, maar PTSS herkennen bij cliënten met dementie blijkt in de praktijk lastig. Eenmaal gesignaleerd, moet gekeken worden naar behandeling van trauma, maar traumasensitief handelen is minstens net zo belangrijk.  

Aan de hand van casuïstiek wordt in deze workshop dieper ingegaan op trauma sensitief handelen in de VVT, als vervolg op de plenaire lezing.  

Deze workshop bijwonen? Kies bij de aanmelding voor: PTSS Casuïstiek

 

GZ-psycholoog ouderenzorg Jorinde van Diest, over hoe het levensverhaal van Grietje invloed heeft op haar gedrag nu 

Grietje woont al een aantal jaren in een verpleeghuis. Zij heeft dementie en naarmate dit vordert, laat zij ADL zorg steeds minder toe. Dit terwijl die zorg vanwege haar incontinentie wel hard nodig is. Daardoor ontstaan vervelende situaties. De verschillende mensen om Grietje heen hebben allemaal eigen ideeën over waarom Grietje zich gedraagt zoals ze doet, maar een echte verklaring voor haar hardnekkige weigering van zorg is er niet. Als het team gaat kijken wat ze nu écht van Grietje weten en vooral naar wat de aannames zijn, blijkt dat er grote belangrijke delen van Grietjes verhaal onbelicht waren.  

In een workshop wordt op indringende wijze het persoonlijke levensverhaal van Grietje verteld en wordt langzaam duidelijk wat dat te maken heeft met haar gedrag nu. Daarnaast wordt ingegaan op de invloed van het gedrag van de verzorgenden. 

Deze workshop bijwonen? Kies bij de aanmelding voor: Het levensverhaal

 

Communicatiedeskundige Els Teune, over traumasensitief werken in de VVT 

“Sta stil. Beweeg niet!” Wat doe je als je met deze indringende, schreeuwende woorden wordt stilgezet, midden in de gang? De meneer die de kreet sloeg roept je met wijd opengesperde ogen, een verwilderde blik en zijn ogen gefocust op de grond nog na “STIL STAAN!”, terwijl hij wild met zijn armen om zich heen maait als je ook maar een vinger beweegt. Het overkwam Teune en zij stelde zichzelf dezelfde vraag. Het leidde tot een onderzoek en inzichten over traumasensitief werken in de VVT. 

Snappen waarom er voor een cliënt goede redenen zijn om iets ogenschijnlijks onzinnigs uit te schreeuwen helpt in de verzorging van mensen met een trauma. Daarover gaat deze workshop. 

Deze workshop bijwonen? Kies bij de aanmelding voor: Traumasensitief werken

 

Neuropsycholoog Gözde Duran, over cultuursensitieve zorg en ondersteuning aan cliënten met dementie en een migratieachtergrond 

Eén op de tien ouderen met een migratieachtergrond heeft op dit moment een vorm van dementie, maar het aantal nieuwe gevallen in deze groep stijgt twee keer harder dan bij autochtonen. Ondertussen vinden deze ouderen en hun naasten ook maar moeilijk de weg naar passende zorg en ondersteuning. Professionals, van hun kant, rapporteren een gebrek aan culturele kennis en - competenties in de omgang met deze groep. Wat ligt hieraan ten grondslag? 

In de workshop wordt ingegaan op de knelpunten in de zorg en ondersteuning voor mensen met een migratieachtergrond en dementie. Vervolgens wordt gekeken naar de betekenis van ‘cultuursensitief werken’ en worden praktische handvatten aangereikt.   

Deze workshop bijwonen? Kies bij de aanmelding voor: Cultuursensitieve zorg

 

GZ-psycholoog en systeemtherapeut Jannet van Klaveren, over prikkelverwerking bij mensen met dementie en trauma’s 

Prikkels: voor mensen met dementie én een trauma is het spreekwoordelijke emmertje sneller vol. En als die vol zit, leidt dat tot een verhoogde alertheid. In die staat van verhoogde alertheid worden prikkels verwerkt vanuit het emotionele deel van het brein en nemen emoties het gedrag letterlijk over. De reacties die volgen zijn dus logischerwijs niet altijd even logisch. Loopt het alertheidsniveau te hoog op? Dan kan iemand zelfs reageren alsof hij of zij ernstig bedreigd wordt, wat weer leidt tot een vecht, vlucht of bevries-reactie. Wanneer een cliënt in zo’n primaire staat verkeert, ben jij als verzorgende extra belangrijk om de alertheid weer te verlagen naar een comfortabel niveau. 

De praktische workshop focust zich op het herkennen van emoties die het overnemen en hoe je daarmee omgaat. En wat kun je doen om die alertheid te verlagen?  

Deze workshop bijwonen? Kies bij de aanmelding voor: Prikkelverwerking

 

Klinisch neuropsycholoog Laura Huisman-Schellekens, over traumabehandeling bij ouderen: Healing Trauma 

Traumatische ervaringen kunnen leiden tot ernstige psychische klachten, zoals een posttraumatische stressstoornis (PTSS). PTSS en traumagerelateerde problematiek worden bij ouderen vaak niet goed herkend. Dit kan leiden tot onderdiagnostiek en - behandeling. Ouderen blijven daardoor langere tijd last houden van psychische klachten (o.a. somberheid, angst en spanningen), slaapproblemen, en lichamelijke klachten. Ook kunnen er gedragsproblemen ontstaan. Het is dus belangrijk dat zorgprofessional de problematiek (h)erkennen en behandeling inzetten om de klachten te verminderen.  

Er zijn verschillende vormen van traumabehandeling, waarvan EMDR de meest bekende is. Dit is echter niet de enige methode. In de workshop worden verschillende methodieken verkend en wordt ingegaan op hoe zorgprofessionals kunnen ondersteunen in de keuze voor een juiste behandeling. Ook wordt gekeken naar de begeleidingsmogelijkheden om de client en diens omgeving te ondersteunen en begeleiden tijdens dat proces. 

Deze workshop bijwonen? Kies bij de aanmelding voor: Traumabehandeling