Overslaan en naar de inhoud gaan
 
Resultaten
""
Kies sector:
 • Sector 1
 • Sector 2
 • Sector 3
 • Sector 4
De zoekresultaten worden geladen.

Direct naar

Consultatie: samen zoeken naar perspectief

Meerzorg: voor betere kwaliteit van bestaan

Kennis delen over probleemgedrag

Opleiding volgen bij CCE

Contactgegevens

Centrum Consultatie en Expertise

Bel 088 - 44 66 100

Alle contactgegevens

Meisje op bed geeft bal aan begeleider

Outsider-onderzoek WAVE

Binnen project WAVE willen we meer ruimte maken voor het impliciete instrumentarium: voor de emoties, verbeelding, intuïtie en morele kennis van alle betrokkenen. Het is participatief onderzoek in een driejarig samenwerkingsverband, met als doel een lerende gemeenschap tot stand te brengen rondom verschillende hoofdpersonen.

 

Emoties, verbeelding, intuïtie en morele kennis

De afgelopen jaren is er veel kennis en kunde ontwikkeld in de begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag. Toch blijkt dat zorgprofessionals met enige regelmaat met hun handen in het haar zitten.

Sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw krijgt een bepaalde vorm van professionalisering, gericht op ontwikkeling en inzet van protocollen, langzaam maar zeker de overhand in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Die ontwikkeling heeft vanzelfsprekend zeer goede kanten, maar leidt er ook toe dat professionals steeds minder worden uitgenodigd om hun impliciete instrumentarium (zoals emoties, verbeelding, intuïtie en moreel kompas) in te zetten in hun dagelijks werk. Deze kennisbronnen zijn echter van grote waarde in de omgang met situaties van probleemgedrag en het voorkomen van vastlopende situaties. Binnen project WAVE speelt juist deze kennis, dit impliciete instrumentarium, de hoofdrol. 

 

Twaalf hoofdpersonen

Kennis en ervaringen van betrokkenen worden gevormd in een bepaalde (zorg)context. Die kennis en ervaringen zijn hooguit een deel van het verhaal van iemand met een verstandelijke beperking en probleemgedrag. Deze hoofdpersoon staat centraal! De ambitie is om binnen WAVE twaalf trajecten te starten rondom een hoofdpersoon, waarin er meer aandacht komt voor het genoemde impliciete instrumentarium.

 

Inzet van outsider-onderzoekers

Om dat te bewerkstelligen zetten we ‘outsider-onderzoekers’ in. Deze ‘outsider-onderzoekers’ zijn mensen zonder ervaringen in de professionele zorg, maar met een bijzondere professionele of persoonlijke achtergrond die een sterke invloed heeft (gehad) op de manier waarop zij in het leven staan en zich tot anderen verhouden. Dit maakt dat outsider-onderzoekers vanuit hun eigen vorming voor het eerst naar de situatie van de hoofdpersoon kijken, met als gevolg dat veel wat impliciet is voor de betrokken zorgprofessionals, voor hen niet ‘gewoon’ is. Hierdoor kunnen zij zorgprofessionals uitdagen om op een andere manier na te denken en te spreken over handelwijzen, routines en aannames.

 

Meelopen van nieuwkomers

Binnen het werkveld zien we dat afgestudeerden in de overgang van opleiding naar werken, een sterk socialisatieproces doormaken. De ervaring leert dat stagiaires of beginnende medewerkers zichzelf aanvankelijk van alles afvragen, maar al snel meegaan in de bestaande manieren van denken en doen. Deze snelle socialisatie is belangrijk voor de continuïteit van zorgprocessen, maar het zorgt er ook voor dat de alternatieve perspectieven op de omgang met mensen met probleemgedrag in vastlopende situaties niet verder worden verkend.

Studenten krijgen binnen WAVE de gelegenheid om aan te sluiten bij de deelnemende casussen. Hiermee hopen wij dat zij, door de uitwisseling tússen en mét de outsider-onderzoekers, bemoedigd worden om hun eigen ‘frisse’ blik, vragen, twijfels en intuïties te blijven verkennen, articuleren en aanscherpen.

 

Samenwerkingsverband

WAVE is een samenwerkingsverband dat is opgericht vanuit CCE en de Universiteit voor Humanistiek. De volgende zorginstellingen zijn onderdeel van dit samenwerkingsverband:

 • ASVZ
 • Ipse de Bruggen
 • Prisma
 • Severinus
 • Siza
 • Van Boeijen

WAVE werkt verder samen met verschillende onderwijsinstellingen:

 • Hogeschool van Amsterdam (Social Work)
 • Hogeschool Rotterdam Social Work en Verpleegkunde
 • Hogeschool Utrecht (Social Work)
 • Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HBO-V en Social Work)
 • Hogeschool Rotterdam (Social Work)
 • Erasmus Universiteit (AVG Opleiding)

Daarnaast zijn KansPlus en Platform EVB+ betrokken gedurende het project.

Voor meer informatie over Project WAVE kun je terecht bij Anja Kremer (CCE) of Gustaaf Bos (UvH) én op de project website. Schrijf je daar ook in voor de nieuwsbrief!