Overslaan en naar de inhoud gaan
Cover Proefschrift Vanessa Olivier-Pijpers

Deelonderzoek 1: literatuuronderzoek

In het literatuuronderzoek is verkend welke mogelijke relaties er zijn tussen organisatiefactoren en de ondersteuning aan bewoners met verstandelijke beperkingen en ernstig probleemgedrag. In het onderzoek is Engelstalige literatuur tussen 2000 en 2016 bestudeerd. Het ecologisch model van Bronfenbrenner was het kader waarmee de literatuur is geordend. Dit model kent 6 ecologische systemen:

 1. ontosysteem (de bewoner zelf),
 2. microsysteem ( 1 op 1 contacten),
 3. mesosysteem (relaties tussen betrokkenen),
 4. exosysteem (organisatiecontext),
 5. macrosysteem (samenleving), 
 6. chronosysteem (de veranderingen op alle voorgaande systemen).

In de literatuur werden de volgende aspecten gevonden in de relatie tussen de organisatiecontext en het probleemgedrag van bewoners met verstandelijke beperkingen:

 1. kenmerken van de cliënten (niveau van adaptief functioneren, mate van probleem­gedrag) -ontosysteem,
 2. opvattingen en aannames van medewerkers over compe­tenties en probleemgedrag van bewoners en interacties tussen medewerker en bewoner - microsysteem,
 3. sociale netwerk van be­woners en relaties tussen begeleiders onder­ling - mesosysteem,
 4. beleid in de praktijk, prestatiemonitoring, implementatie van methoden, personeelsbeleid, leiderschap, missie, cultuur, omvang en organisatiemo­del - exosysteem,
 5. de-institutionalisering, gehandicaptenzorgbeleid, zorgfinanciering, maatschappelijke structuren en visie -macrosysteem,
 6. ontwikkelingen van dienstverlening door de tijd heen -chronosy­steem.

 

Ecologisch perspectief

Op basis van dit literatuuronderzoek wordt geconcludeerd dat het belangrijk is om de organisatiecontext te bezien vanuit het ecologisch perspectief. Op deze wijze wordt zichtbaar dat een bewoner met verstandelijke beperkingen, zijn sociale én zijn professionele systeem centraal staan in de organisatie. Er is verder onderzoek nodig naar bevorderende en belemmerende factoren wanneer het gaat om de invloed van de organisatiecontext op probleemgedrag bij bewoners met verstandelijke beperkingen.