Overslaan en naar de inhoud gaan
 
Resultaten
""
Kies sector:
  • Sector 1
  • Sector 2
  • Sector 3
  • Sector 4
De zoekresultaten worden geladen.

Direct naar

Consultatie

Meerzorg

Opleiding volgen bij CCE

Contactgegevens

Centrum Consultatie en Expertise

Bel 088 - 44 66 100

Alle contactgegevens

Cover Proefschrift Vanessa Olivier-Pijpers

Deelonderzoek 4: meervoudige casestudy in 2 zorgorganisaties

In dit onderzoek is gekeken naar de veranderingen die zijn doorgevoerd in zorgorganisaties voor bewoners met verstandelijke beperkingen en ernstig probleemgedrag. Het is een meervoudige casestudy in 2 zorgorganisaties over langere periode. De gegevens (jaarverslagen, beschrij­vingen van vergaderingen en focusgroepverslagen) over orga­nisatieveranderingen zijn verzameld en kwalitatief bestudeerd. Het ecologische model van Bronfenbrenner was de basis voor de ordening voor de grote hoeveelheid gegevens.

Uit het onderzoek blijkt dat er verschillende thema’s kenmerkend waren voor or­ganisatie veranderingen: een rommelige start van de transitie; begeleiders, professionals en managers blijven op afstand; de competentie van begeleiders om te veranderen; duidelijke grenzen tussen formele en informele zorgverleners; en de indruk van begeleiders dat men niet wordt gehoord.

Er wordt geconcludeerd dat organisatie veranderingen positief kunnen bijdragen aan de kwaliteit van de ondersteuning aan mensen met verstan­delijke beperkingen en probleemgedrag, maar ook kunnen beperken. Het veranderingsproces en de impact van de organisatie veran­deringen op de bewoners verdient dan ook de aandacht.