Overslaan en naar de inhoud gaan
 
Resultaten
""
Kies sector:
  • Sector 1
  • Sector 2
  • Sector 3
  • Sector 4
De zoekresultaten worden geladen.

Direct naar

Consultatie

Meerzorg

Opleiding volgen bij CCE

Contactgegevens

Centrum Consultatie en Expertise

Bel 088 - 44 66 100

Alle contactgegevens

Cover Proefschrift Vanessa Olivier-Pijpers

Deelonderzoek 5: vragenlijstonderzoek

In dit onderzoek is een vragenlijst uitgezet bij 922 medewerkers van 21 zorgorganisaties voor bewoners met verstandelijke beperkingen en ernstig probleemgedrag. Het doel was verbanden achterhalen tussen de organisatiecontext en 3 soorten probleemgedrag (zelfverwondend, agressief/destructief en stereotiep gedrag) bij bewoners. De ecologische theorie van Bronfenbrenner diende als raamwerk.

Deze theorie kent 6 ecologische systemen: ontosysteem (de bewoner zelf), microsysteem ( 1 op 1 contacten), mesosysteem (relaties tussen betrokkenen), exosysteem (organisatiecontext), macrosysteem (samenleving) en het chronosysteem (de veranderingen op alle voorgaande systemen). Verschillende verbanden werden zichtbaar tussen de elementen in de ecologische systemen en probleemgedrag bij bewoners. Dit varieert van het vermogen van begeleiders om sensitief om te gaan met bewoners tot personeelsverloop tot hoe groepen worden ingedeeld.

De conclusie is dat in de omgang met probleemgedrag bij bewoners met verstandelijke beperkingen verschillende elementen in de verschillende ecologische systemen het probleemgedrag kunnen voorkomen of verminderen.

De link naar de publicatie in NTZ volgt binnenkort.