Overslaan en naar de inhoud gaan
 
Resultaten
""
Kies sector:
  • Sector 1
  • Sector 2
  • Sector 3
  • Sector 4
De zoekresultaten worden geladen.

Direct naar

Stel je vraag

Consultatie

Meerzorg

Opleiden

Contactgegevens

Centrum Consultatie en Expertise

Bel 088 - 44 66 100

Alle contactgegevens

Woman doing research and paper work

De eerste resultaten van het promotieonderzoek ‘Invloed van de organisatiecontext op probleemgedrag bij mensen met een verstandelijke beperking’ zijn gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen (NTZ).

Het promotieonderzoek door Vanessa Oliver-Pijpers gaat over de invloed van de organisatiecontext op zorgprofessionals, cliënten en hun (probleem)gedrag. Het is een samenwerking tussen CCE en ESHPM (Erasmus School of Health Policy and Management, Erasmus Universiteit).

 

Eerste publicatie

De publicatie in NTZ geeft een grondig literatuuronderzoek weer. Het literatuuronderzoek laat de stand van zaken in de Engelstalige, internationale wetenschappelijke literatuur zien wat betreft de organisatiecontext en begeleiding en behandeling van mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag. Uit het literatuuronderzoek blijkt dat er nog veel onbekend is over hoe de organisatiecontext zorgprofessionals, cliënten en hun gedrag beïnvloedt. Het wetenschappelijk onderzoek naar organisatiecontext dat is gedaan, richt zich vooral op thema’s zoals leiderschap, cultuur of specifieke begeleidings- en bejegeningsmethode in relatie tot organisatiecontext. Maar uit het literatuuronderzoek blijkt ook dat visie, personeelsbeleid en machtsverhoudingen gedrag en handelen van professionals en cliënten beïnvloeden. Deze onderwerpen komen nog nauwelijks in onderlinge samenhang aan de orde in onderzoek.

 

Vijf delen

Om meer zicht te krijgen op (de invloed van) de organisatiecontext is het promotieonderzoek uit vijf delen opgebouwd. Het eerste deel is het literatuuronderzoek. Het tweede deel is een kwalitatief onderzoek onder managers, gedragskundigen en teamleiders, dat bijna is afgerond. Op het moment interviewen de onderzoekers ook cliënten en cliëntvertegenwoordigers. Daarnaast worden twee organisaties in de verstandelijk gehandicaptenzorg, die samenwerken met CCE, gevolgd. Ten slotte zal er een meer kwantitatief onderzoek in 2019 plaatsvinden.

 

CCE en Probleemgedrag in Context

Bij CCE kunnen zorgprofessionals en anderen terecht voor expertise over ernstig en aanhoudend probleemgedrag. Het gaat om probleemgedrag bij personen met blijvende stoornissen en beperkingen (bijv. mensen met verstandelijke beperkingen, autisme, dementie of niet-aangeboren hersenletsel).

CCE ziet probleemgedrag als gedrag dat ontstaat doordat er iets niet goed gaat tussen de persoon (met zijn specifieke kwetsbaarheden) en zijn omgeving. Er is sprake van een negatieve interactie. Probleemgedrag is niet iets wat bij bepaalde aandoeningen hoort, maar als gedrag dat ontstaat in interactie met mensen en/of materialen in de context. Dat noemen we ‘Probleemgedrag in Context’.