Overslaan en naar de inhoud gaan
Jongen kijkt samen met begeleider op tablet

Audit Kind gedrag

Kinderen met (zeer ernstige) verstandelijke beperkingen en blijvende zware gedragsproblematiek, kunnen vaak niet deelnemen aan gewoon of speciaal onderwijs. Voor deze kinderen kunnen zorgaanbieders met kinderdagcentra de prestaties ‘VG kind gedrag H188 en H822’ leveren. H818 gaat over begeleiding van deze doelgroep en H822 over behandeling van deze doelgroep. Om deze prestaties te kunnen leveren, is een positief CCE-advies nodig. CCE stelt het advies op na een audit.

 

De audit

De audit bestaat uit drie onderdelen:

 1. Observaties, bijvoorbeeld ten aanzien van de ruimte waarbinnen de begeleiding/ behandeling plaatsvindt.
 2. Documentenaudit, waaronder het steekproefsgewijs doornemen van cliëntendossiers, begeleidingsplannen en relevante registraties.
 3. Het voeren van afzonderlijke auditgesprekken met tenminste:
 • degene die de locatie aanstuurt waar het dagprogramma wordt geleverd;
 • de gedragskundige;
 • de persoonlijke begeleider.

 

De auditoren onderzoeken tenminste de volgende thema’s:

 • De cliëntgroep waarvoor de prestaties worden aangevraagd en de zorgvragen van deze cliënten.
 • De vertaling van deze zorgvragen naar passende doelen en programma-activiteiten.
 • De inzet van middelen, mensen en methodieken ten behoeve van de cliënten, de doelen en de dagprogramma’s.
 • Meten van voortgang en realisatie van zorgdoelen, meten van effectiviteit van uitgevoerde therapieën en programma-activiteiten.
 • Doorvoeren van aanpassingen, verbeteringen etc. naar aanleiding van MDO’s, evaluaties, effectmetingen, cliëntwaardering, etc.

 

Kosten

De kosten voor een CCE-audit inclusief adviesrapportage voor twee of meer kinderen bedragen € 2.520,- per locatiebezoek. Onder een locatie wordt verstaan het KDC-gebouw waar de kinderen die het betreft begeleiding of behandeling krijgen. Als de aanvraag één kind binnen een KDC betreft bedragen de kosten € 1.570,- (prijspeil 2024).

 

Aanvraag invullen

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) kunnen formulieren niet in de browser ingevuld worden. Je moet deze eerst downloaden naar je eigen computer. Volg daarbij de volgende stappen:

 • Download het formulier voordat je start met het invullen van de gegevens.
 • Sla het formulier vervolgens op je computer op.
 • Open het formulier in Adobe Acrobat Reader en vul de gegevens in.
 • Sla het formulier tussentijds op om de gegevens te bewaren.
 • Na het invullen en ondertekenen van het formulier kun je dit opsturen naar een CCE-kantoor in de regio waar de cliënt woont. De adressen vind je hier.

Heb je vragen of hulp nodig? Neem dan contact op met CCE.  

 

Aanvraag CCE Kind-audit

Let op: download het formulier en sla het op op je computer. Start vervolgens met het invullen van de gegevens.