Overslaan en naar de inhoud gaan

Meerzorg-ontwikkeltraject

CCE betrekken bij Meerzorg betekent gezamenlijk aan de slag gaan om de kwaliteit van bestaan van cliënt(en) te vergroten. We sluiten dan ook aan bij de wensen van de betrokkenen rond de cliënt als het gaat om themakeuze en aanpak. De vorm waarin we dat doen is een Meerzorg-ontwikkeltraject; een afgebakend traject van twee bijeenkomsten met zorgprofessionals, de cliënt en/of zijn haar vertegenwoordigers, en soms het zorgkantoor. Een Meerzorg-ontwikkeltraject kan zowel op individueel cliëntniveau als op groepsniveau plaatsvinden. Bij een groepstraject is er sprake is van een overkoepelend vraagstuk.

Maatwerk

CCE sluit aan met een coördinator die de zorgorganisatie kent, en een consulent die specifieke expertise meebrengt. De bijeenkomsten kunnen uiteenlopend ingevuld worden, afhankelijk van wat voor de cliënt, zijn of haar verwanten en de zorgaanbieder het beste werkt. Elk thema wordt per Meerzorg-ontwikkeltraject gezamenlijk geformuleerd. Hetzelfde geldt voor de werkvormen die CCE inzet om tot resultaten te komen. En vanzelfsprekend maken we ook gezamenlijk de actuele afweging of het traject op locatie plaatsvindt, uitsluitend online, of als een combinatie van offline en online.

“CCE inschakelen voor een Meerzorg-ontwikkeltraject, is inzetten op de hoogst mogelijke effectiviteit om de Meerzorg-doelen voor de cliënt te behalen.”

Gertjan Broekhoven / Senior zorginkoper gehandicaptenzorg bij VGZ

Passende interventie verkleint risico's

Het is juist vanwege dit maatwerk, dat Meerzorg-ontwikkeltrajecten zo'n meerwaarde hebben bij het behalen van resultaten voor de cliënt. En dat is belangrijk, want cliënten die Meerzorg nodig hebben, vormen een kwetsbare groep. De interactie met hun omgeving verloopt vaak bijzonder moeilijk. Het risico om in een neerwaartse spiraal terecht te komen is daardoor groot: toename van incidenten, meer onvrijwillige zorg, lagere kwaliteit van bestaan. Een passende interventie door een effectieve inzet van een Meerzorg-ontwikkeltraject kan dit risico verkleinen. Samen komen we tot andere inzichten en creëren we nieuw perspectief.

Twee bijeenkomsten, online of offline

De bijeenkomsten zijn online of offline en duren maximaal 3,5 uur. De tijd tussen de bijeenkomsten bedraagt gemiddeld een half jaar. Dit is afhankelijk van het thema en de praktische uitvoering van de ontwikkeling die tijdens de eerste bijeenkomst wordt besproken en ingezet. In de periode tussen de twee gesprekken kan de consulent betrokken worden om bij de uitvoering van de ingezette ontwikkelslag te ondersteunen, als dit past binnen het totale aantal in te zetten uren.

Kosten van een Meerzorg-ontwikkeltraject

Aan een Meerzorg-ontwikkeltraject zijn vanwege de inzet van coördinatoren en consulenten van CCE kosten verbonden. Deze bedragen € 3.440,- voor het totale traject en worden in twee delen van € 1.720,- aan de zorgaanbieder gefactureerd (prijspeil 2024).