Overslaan en naar de inhoud gaan

Ordening én flexibiliteit bij autisme

Ordening voor Edwin

Door zijn autisme heeft Edwin (39) moeite om de wereld te begrijpen. Zijn begeleiders nemen zijn dagelijkse verzorging volledig over om agressie te voorkomen. Tijdens de dagbesteding wordt hij steeds vaker agressief. Alle andere cliënten verlaten dan de dagbestedingsruimte totdat hij weer rustig is.

Uiteindelijk is dagbesteding voor hem helemaal niet meer mogelijk. Door zijn autisme kan Edwin de gebeurtenissen niet ordenen. De spanning die daardoor wordt opgebouwd, moet hij ontladen. Dat doet Edwin met agressie en zelfverwondend gedrag. Iedereen – Edwin en het team – raakt uitgeput.

Deze casus laat zien dat ordening bij autisme meer is dan alleen structuur aanbrengen. Het gaat er óók om dat flexibiliteit wordt aangebracht, omdat anders de kans wordt vergroot dat ordening omslaat in dwang. In de casus gebruikt Frederike van Dantzig de analogie van een weekmenu en een recept. Het leven wordt geordend volgens een weekmenu met recepten. Het weekmenu kan iedere week anders zijn. Daar zit de flexibiliteit. De gerechten die op dat menu staan worden echter wel steeds op dezelfde manier klaargemaakt. En dat biedt ordening.

 

Ordening voor Edwin - Frederike van Dantzig

Deze casus is mogelijk gemaakt door Fonds NutsOhra

NutsOhra geeft financiële ondersteuning aan projecten op het gebied van de gezondheidszorg en heeft daarbij voorkeur voor projecten die leiden tot verbetering van kwaliteit van leven van mensen met een ziekte, beperking of risico.

www.fondsnutsohra.nl