Overslaan en naar de inhoud gaan
Lachende vrouw in rolstoel met begeleider

Gehandicaptenzorg

CCE heeft een vaste basis binnen de gehandicaptenzorg, de sector waar CCE ruim dertig jaar geleden van start ging met consulententeams. Alhoewel CCE nu binnen alle sectoren van de zorg werkt, vinden de meeste consultaties nog steeds in de gehandicaptenzorg plaats. Binnen de gehandicaptenzorg zien we een breed scala aan (complexe) zorgvragen. Als situaties dreigen vast te lopen is het zaak tijdig op te schalen en bijvoorbeeld advies te vragen aan CCE. Wil je sparren over een eventuele aanvraag, neem dan contact met ons op.

“Advies vragen getuigt van lef en krachtig professioneel handelen”.

Jeroen Housmans / programmaleider gehandicaptenzorg bij CCE

Thema's en relaties

In de gehandicaptenzorg is er veel aandacht voor mensen met EMB, EVG+, LVB+ en NAH+. In het werk van CCE ligt eveneens veel focus op cliënten met deze aandachtsgebieden. Ook de al langer voortdurende problematiek als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt hebben we in het vizier. Het is voor ons één van de aanleidingen geweest om teams waar nodig intensiever te ondersteunen bij de implementatie van onze adviezen, bijvoorbeeld door de inzet van een casemanager.

Naast de directe betrokkenheid bij cliënten met complexe zorgvragen, is CCE ook een vaste partner voor andere organisaties als het gaat om probleemgedrag. Zo participeren we bijvoorbeeld in het programma Volwaardig Leven van het ministerie van VWS, maar stellen we onze kennis van de dagelijkse consultatiepraktijk ook ten dienste van de nieuwe Crisisondersteuningsteams, die de zorgkantorenverzekeraars landelijk uitrollen. Ook met andere organisaties in de gehandicaptenzorg staan we graag en intensief in contact. Die hechte samenwerking, op basis van gelijkwaardigheid, leidt ertoe dat we stabiele relaties hebben. Daarbinnen is het vertrouwd en effectief samen met zorgprofessionals zoeken naar perspectief in complexe situaties.