Overslaan en naar de inhoud gaan
Jong meisje houdt arm van begeleider vast

Jeugdhulp en Onderwijs

De meeste kinderen en jongeren vinden passende hulp voor complexe zorgvragen. Soms is er sprake van ernstige gedragsproblemen, vaak in combinatie met blijvende stoornissen en beperkingen, waarmee professionals zich geen raad (meer) weten. Zij kunnen dan bij CCE terecht voor specifieke expertise. Ook ouders die zien dat de zorgverlening voor hun kind dreigt vast te lopen, kunnen hun kind voor een consultatie aanmelden bij CCE, altijd in overleg met de betrokken professional. Steeds meer mensen weten de weg naar CCE te vinden. Jaarlijks krijgen wij ruim 400 aanvragen voor kinderen en jongeren zowel uit de jeugdhulp als het onderwijs. CCE kan meedenken en ondersteunen in de zoektocht naar nieuw perspectief.

"We trekken samen op met professionals om kennis te delen, elkaar te versterken en samen beter te worden!"

Dorothé van Kempen / programmaleider jeugd en coördinator bij CCE

Veel voorkomende (gedrags)problemen

In de jeugdhulp en het onderwijs krijgt CCE te maken met aanvragen voor kinderen en jongeren met complexe problemen. Denk bijvoorbeeld aan jongeren met een licht verstandelijke beperking en hechtingsproblematiek die zichzelf beschadigen, of aan kinderen met autisme en ernstige eetproblemen. Het gaat om kinderen of jongeren die thuis wonen, in een pleeggezin of gezinshuis of verblijven in een (residentiële) jeugdinstelling, behandelkliniek of justitiële inrichting. Vaak gaat het om kinderen of jongeren die deskundigheid nodig hebben van verschillende specialismen en die al diverse keren zijn door- of overgeplaatst. Regelmatig is CCE ook betrokken bij het voorkomen en afbouwen van gedwongen afzonderingen en andere vrijheidsbeperkende maatregelen.

 

Meer weten

Wil je meer weten over wat CCE doet voor kinderen en jongeren die vastlopen? Lees dan onze flyers. Je kunt ook altijd bellen om je vraag te bespreken met een van de coördinatoren van CCE. Het Programma Jeugd geeft een beeld van onze samenwerking met professionals in jeugdhulp en onderwijs.