Overslaan en naar de inhoud gaan

CCE en Hogeschool Rotterdam starten Lectoraat Challenging Behaviour

Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) en Hogeschool Rotterdam gaan theorie en praktijk verbinden om bij te dragen aan de complexe uitdagingen van (toekomstige) zorgverleners. Beide organisaties kondigen met trots de oprichting aan van het Lectoraat Challenging Behaviour

Het lectoraat richt zich op het begrip en herstel van probleemgedrag binnen een brede zorgcontext en het verminderen van handelingsverlegenheid bij zorgverleners. Naast praktijkgericht onderzoek biedt het lectoraat zorgverleners en studenten kennis en vaardigheden om effectiever om te gaan met probleemgedrag (ofwel challenging behaviour) in de verschillende zorgsectoren. Door theoretische kennis en praktische uitdagingen te verbinden, kunnen zij beter inspelen op de behoeften van hun cliënten en hun vak zo goed mogelijk uitoefenen.  

Opdracht van het lectoraat

Voor het omgaan met probleemgedrag, hebben (toekomstige) zorgverleners specifieke kennis, ervaring en vaardigheden nodig. De verwachting is dat meer mensen in de toekomst vastlopen met complexe zorgvragen en probleemgedrag. Het lectoraat beoogt een brug te slaan tussen de complexe uitdagingen van probleemgedrag in de zorgverlening, en de praktische behoeften van zowel zorgverleners als studenten binnen de verschillende zorgsectoren. Naast praktijkgericht onderzoek levert het lectoraat een bijdrage aan de kennis- en onderwijsontwikkeling, de praktijkinnovatie en de versterking van de vakbekwaamheid van (toekomstige) zorgverleners.

Werving van Lector Challenging Behaviour

Om invulling te geven aan het lectoraat, wordt een nieuw onderwijsaanbod ontwikkeld voor studenten van Hogeschool Rotterdam in de bacheloropleidingen Social Work en Verpleegkunde, associate degree-opleidingen en masteropleidingen. In het lectoraat komt specifieke kennis vanuit verschillende sectoren samen. Deze wordt omgezet in een generiek aanbod van kennis over challenging behaviour. Op deze manier versterken praktijk, onderzoek en onderwijs elkaar. Om dat te realiseren zijn Hogeschool Rotterdam en CCE op zoek naar een Lector ‘Challenging Behaviour: contextueel begrip en herstel van probleemgedrag’ voor een aanstellingsperiode van zes jaar.

Ben jij geïnteresseerd in de functie van lector?

Solliciteer dan voor 21 mei aanstaande!

Bekijk de vacature

Platform om kennis te delen

Voor (toekomstige) zorgverleners uit verschillende werkvelden is het lectoraat ook een platform om samen te werken, informatie uit te wisselen en van elkaars ervaringen te leren. Door de interdisciplinaire aanpak richt het lectoraat zich op een brede benadering van challenging behaviour om de toepassing van uiteenlopende methoden en benaderingen binnen de verschillende zorgcontexten te bevorderen. 

Over Hogeschool Rotterdam

Bij Hogeschool Rotterdam studeren ruim 40.000 studenten en zijn zo'n 4.000 medewerkers werkzaam. Het opleidingsassortiment bestaat uit een breed aanbod in bijna alle onderwijssectoren. In een voortdurende wisselwerking en samenwerking met verschillende partners, deelt de Hogeschool Rotterdam kennis, kunde en ervaring met het bedrijfsleven, instellingen en overheid. Het lectoraat is een initiatief van de Kenniscentra Zorginnovatie en Talentontwikkeling binnen Hogeschool Rotterdam, gericht op specifieke thema’s en kennisgebieden. Kijk voor meer info op: www.hogeschoolrotterdam.nl

Over CCE

Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) is partner van zorgverleners voor expertise over vastlopende zorgsituaties en ernstig probleemgedrag bij mensen die langdurig en/of intensieve professionele zorg en ondersteuning nodig hebben. Daar waar zorgverleners dreigen vast te lopen en de kwaliteit van bestaan van de cliënt ernstig onder druk staat, zoeken zij samen met CCE naar nieuw perspectief.
Kijk voor meer info op: www.cce.nl