Overslaan en naar de inhoud gaan

Jaarverslag 2020: Veerkracht & creativiteit

"Afgelopen jaar waren de gevolgen van het coronavirus onmiskenbaar voor de mensen waar wij voor werken en ook voor ons eigen werk. Omdat veilig en verantwoord werken voorop staat hebben we veel vanuit huis gewerkt. Maar wat hébben we het gewone contact en het plezier van ‘op locatie’ werken gemist! Zeker in consultaties, waar vaak gevoelige zaken aan de orde zijn, ervaren we het ontbreken van rechtstreeks contact vaak als problematisch. Dat neemt niet weg dat we in het contact met onze partners en binnen CCE veel veerkracht en creativiteit zien. Samen ontwikkelen we allerlei nieuwe werkvormen waarbij de kwaliteit van ons werk vanzelfsprekend voorop blijft staan", aldus Rieneke de Wit, bestuurder van CCE in het voorwoord van het jaarverslag 2020.

 


Samenwerken met expertisecentra

"De laatste jaren zijn er de nodige expertisecentra en –netwerken opgericht of in voorbereiding genomen. Denk aan de (boven)regionale expertteams in de jeugdhulp, de regiotafels in de GGZ en de landelijke expertise- en kenniscentra voor specifieke doelgroepen in de gehandicaptenzorg en VVT. Omdat ook
wij zien dat er verbetering nodig en mogelijk is in de zorg voor cliënten met een complexe zorgvraag, brengen wij graag onze ervaring en expertise in om deze initiatieven te versterken. Wat ons
drijft is dat de beschikbare expertise voor de cliënt ook daadwerkelijk beschikbaar komt, bij voorkeur op de plek waar hij of zij woont. En dat dat op tijd gebeurt, dat wil zeggen: vóór de situatie echt vastloopt en overplaatsing uit handelingsverlegenheid dreigt."

 

Actief betrokken als partner

"We zijn bij deze expertisecentra en -netwerken actief als partner betrokken, met het focus op ernstig en aanhoudend probleemgedrag. Het zal de kunst zijn met elkaar een (h)echt netwerk te vormen waarbinnen we elkaar tijdig inschakelen en versterken door expertise te delen, deels in de vorm van consultaties. Vanuit een onafhankelijke positie kan CCE meekijken, creatief en onorthodox, naar de wisselwerking tussen de cliënt en zijn context. We hebben inmiddels
veel ervaring opgedaan met samenwerken aan complexe casuïstiek en met uitwisselen van good practices. Komende tijd blijft het verder uitbouwen van de samenwerking met expertisecentra en -netwerken een belangrijk aandachtspunt in ons werk."

‘Wat ons drijft in de samenwerking met anderen is dat de juiste expertise voor de cliënt beschikbaar komt.’

Rieneke de Wit / bestuurder bij CCE

Gezamenlijke zoektocht

"De inzet van CCE is gericht op het begrijpen en voorkomen van probleemgedrag in vastlopende situaties. In consultaties gaan we met professionals, cliënten of hun naastbetrokkenen op zoek naar herstel van perspectief. Juist die samenwerking levert nieuwe kennis en inzichten op, die we dan graag weer onderzoeken, uitdiepen en delen. Dat inspireert en bemoedigt ons. We blijven dan ook graag met onze partners samenwerken!"

CCE Jaarverslag 2020 / Thema: Veerkracht & creativiteit

'Veerkacht & creativiteit' is de rode draad van het CCE jaarverslag over 2020. Het geeft een beeld van de belangrijkste activiteiten van het afgelopen jaar, waarvan het merendeel ook actueel is in 2021.