Overslaan en naar de inhoud gaan

Samenwerking CCE en RINO Groep verlengd

Om kennisdeling te versterken en de krachten te bundelen werken Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) en de RINO Groep sinds vijf jaar intensief samen. Besloten is om de samenwerking voort te zetten. Vandaag ondertekenden Rieneke de Wit, bestuurder van CCE, en Gabe van der Zee, bestuurder van de RINO Groep, de overeenkomst die de samenwerking voor de komende drie jaar bekrachtigt. 

Specialistisch en gevarieerd opleidingsaanbod

Resultaat van de samenwerking is een specialistisch en gevarieerd opleidingsaanbod voor zorgverleners in diverse zorgsectoren. De opleidingen en cursussen die CCE en de RINO Groep samen aanbieden, zijn gericht op het vergroten van de vakbekwaamheid voor het omgaan met probleemgedrag, het versterken van het interdisciplinair samenwerken en het verdiepen van het lerend vermogen van zorgverleners. Deze structurele samenwerking maakt het mogelijk om optimaal te profiteren van elkaars expertise en netwerk en om samen nieuwe en kwalitatieve leerproducten te ontwikkelen.

Over RINO Groep

De RINO Groep in Utrecht is de partner voor professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid in het kader van een leven lang leren. Samen met  topdocenten en ervaringsdeskundigen ontwikkelen zij opleidingen, cursussen en congressen op maat. Zij leveren vakkennis aan de ggz, jeugdzorg, wijkgerichte zorg, verstandelijk gehandicaptenzorg, maatschappelijke opvang, ouderenzorg en onderwijs.

Over CCE

Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) is partner van zorgverleners die dreigen vast te lopen met complexe zorgvragen en ernstig probleemgedrag. Daar waar zij handelingsverlegen zijn en de kwaliteit van bestaan van de cliënt ernstig onder druk staat, helpt CCE zoeken naar nieuw perspectief.