Overslaan en naar de inhoud gaan

Over de grenzen van zorgsectoren heen kijken

In het derde jaar van haar opleiding tot specialist ouderengeneeskunde liep Marieke van Linge stage bij CCE. De ervaringen die ze tijdens die periode opdeed, zijn in haar huidige werk als specialist ouderengeneeskunde nog steeds van grote waarde. In dit interview blikt ze terug op haar stageperiode en doet ze een oproep aan huidige artsen in opleiding tot specialist (AIOS): “Kies voor een stage bij CCE en leer nog beter met een brede blik te kijken naar probleemgedrag.”

Wat was voor jou aanleiding om te kiezen voor CCE als stageplek?

“Vanaf de start van mijn werk in een verpleeghuis werd ik gegrepen door het thema ‘probleemgedrag’. Hoe meer ik ervan wist, des te meer ik erover wilde leren. Ik wilde probleemgedrag leren begrijpen. De impact is namelijk ontzettend groot op de patiënt zelf, maar ook op diens omgeving. Probleemgedrag is in veel gevallen gekoppeld aan grote emoties. Van het team en de familie. Er is altijd een oorzaak voor het gedrag, maar die is soms moeilijk te vinden. In enkele gevallen lukt het zelfs niet of pas na lang observeren en veel overleggen met alle betrokkenen. Als je eenmaal een mogelijke oorzaak hebt gevonden, brengt dat vaak ook emoties met zich mee. 

Ik kende CCE door hun betrokkenheid bij één van mijn patiënten waarbij probleemgedrag een rol speelde. Tijdens het consultatietraject herkende ik veel van mijn eigen visie op probleemgedrag in de aanpak van CCE. Dat was voor mij de aanleiding te vragen of er ruimte was voor een stage. En die was er gelukkig.”

Gedurende vier maanden liep je twee dagen per week stage bij CCE. Hoe ervaarde je de dagelijkse praktijk?

“Allereerst moet ik zeggen dat ik warm ontvangen ben door de twee coördinatoren die mij begeleidden, hun collega-coördinatoren en de externe deskundigen die CCE inzet. Ondanks dat ik zelf geen consultatietraject geleid heb, in verband met de looptijd van deze trajecten die vaak al enkele maanden in beslag nemen, is het meelopen ontzettend leerzaam geweest. Het fijne is dat dit wederzijds was: CCE-coördinatoren en -consulenten stonden open voor mijn inbreng ten aanzien van hun casuïstiek.

Tijdens mijn stageperiode heb ik ontzettend veel gezien. Binnen de VVT natuurlijk, maar ook in de andere sectoren. Het was juist die breedte die tot eyeopeners leidde. Je ziet bijvoorbeeld dat er binnen de totaal verschillende zorgsectoren, veel vergelijkbaars gebeurt. Maar je ziet ook de verschillen. Wat in de ene sector soms nog wél kan, zoals het actief bevragen van een cliënt zelf, is binnen een andere sector minder makkelijk als er bijvoorbeeld sprake is van dementie. De mogelijkheid of onmogelijkheid van de cliëntparticipatie heeft effect op de consultatie. En dat leren inzien is waardevol.”

"Het over de grenzen van zorgsectoren heen kijken, heeft mij veel gebracht"

Inmiddels ben je aan het werk als specialist ouderengeneeskunde. Wat is je het meest bij gebleven uit de stageperiode bij CCE?

“De goede werksfeer bij CCE! Daarnaast ook het zonder oordeel naar een situatie kijken en breed alle kanten van een situatie belichten en ieders belangen afwegen. Dat was altijd al mijn insteek en dat terugzien bij CCE vond ik bijzonder. Ik ervaar dat die visie in de praktijk echt werkt. Als zorgprofessionals zouden we ons dat gedachtengoed allemaal eigen moeten maken. Op die manier kunnen we tegenwicht bieden aan het feit dat we regelmatig het wiel opnieuw uitvinden.  

Het viel mij ook op dat in de zorg nog vaak lang gewacht wordt tot CCE wordt ingeschakeld. Ik attendeer collega’s er zelf nu op dat CCE bestaat, maar gelukkig weten de meesten dat al. Soms loont het om eens te bellen met een coördinator, vóór de situatie volledig vastzit om alvast te overleggen. Of bij een kwestie waarvan je in eerste instantie denkt ‘dat is misschien niet zwaar genoeg voor CCE’. De stage leerde me dat overleg altijd mogelijk is en helderheid kan scheppen. CCE is zoveel laagdrempeliger dan sommige zorgprofessionals denken.”

Hoe heeft de stage bijgedragen aan je persoonlijke ontwikkeling?

“Het heeft mij gesterkt in mijn eigen kunnen en heeft mij ook meer zelfvertrouwen gegeven. Tijdens de stageperiode besefte ik meer dan ooit hoe mooi ons vak is. Bij CCE leer je om je kennis en inzichten over te brengen op anderen. Ook in situaties die buiten mijn eigen vakgebied liggen, bijvoorbeeld in de psychiatrie. Ik had voor de consulatie, bij een jonge patiënt met probleemgedrag in de psychiatrie, niet direct gedacht dat mijn kennis kon bijdragen. Het was leuk om te merken dat ook mijn adviezen echt opgevolgd werden. De insteek van CCE om over de grenzen van sectoren heen te kijken en daarvan te leren, heeft mij ontzettend veel gebracht.”

Waarom zou je het anderen aanbevelen om bij CCE stage te lopen?

“Je ziet in korte tijd zo ontzettend veel van de langdurige zorg in de praktijk, en dat in alle sectoren! Daarnaast leer je ook zoveel van de externe deskundigen die zijn aangesloten bij CCE. Ik heb daardoor aandachtsgebieden leren kennen die voor mij nieuw waren.”

“Als probleemgedrag in de langdurige zorg je aandacht heeft en je een langere periode flexibel beschikbaar bent, is stagelopen bij CCE een goed idee.”