Overslaan en naar de inhoud gaan
Boek Bewegen bij probleemgedrag

Boek 'Bewegen bij probleemgedrag'

Bij CCE is de publicatie ‘Bewegen bij probleemgedrag’ verschenen. Het boek gaat over de invloed van de organisatiecontext op vastlopende situaties van probleemgedrag in de langdurige zorg.

Afgelopen jaren heeft actieonderzoek plaatsgevonden door CCE in samenwerking met zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg, te weten De Twentse Zorgcentra, ’s Heeren Loo Ermelo, Prisma, Reinaerde, SOVAK en Zuidwester. Doel van dit boek is zorgprofessionals en managers meer bewust te maken van de invloed van de context op vastlopende situaties in de zorg. De inhoud kan hen ondersteunen bij het weer in beweging komen en het samenwerken aan perspectief.


 

Patronen doorbreken

In het boek zijn de kansen en bedreigingen in beeld gebracht in de vorm van zich herhalende patronen (‘dynamieken’) die zich voordoen in de samenwerking rond de cliënt. Aan professionals bieden we handvatten om die patronen waar nodig te doorbreken. Toch speelt er meer dan de kwaliteit van de samenwerking. Verwachtingen van publiek en beleidsmakers spelen een rol, net als de bijzondere situatie waarbinnen de zorg in instellingen zich afspeelt. ‘Bewegen bij Probleemgedrag’ kent dan ook meerdere lagen, waar alle betrokkenen dichtbij en op afstand een rol hebben.

Bestel het boek 'Bewegen bij probleemgedrag'

Je kunt het boek bestellen voor €13,50 inclusief btw per exemplaar. Zolang de voorraad strekt!

Bestellen

Model van organisatiedynamieken

Op basis van de data uit het actieonderzoek en aangevuld met wetenschappelijke literatuur is een model ontwikkeld. De kern van dit model bestaat uit zeven verschillende organisatiedynamieken die zich kunnen voordoen rondom situaties van probleemgedrag. In deze dynamieken kan een situatie van probleemgedrag vastlopen, maar ook weer in beweging komen. Het boek beschrijft gedetailleerd hoe je in de organisatiedynamieken kunt vastlopen en de wijze waarop professionals in complexe situaties weer beweging kunnen creëren. 

 

Lancering van boek

Vorig jaar is het boek officieel gelanceerd tijdens een online symposium voor zorgprofessionals en managers. Als afgeleide van het boek is een online wegwijzer in ontwikkeling, waarmee professionals direct aan de slag kunnen met de organisatiedynamieken. Verder zal de kennis uit dit boek onderdeel zijn van de leergangen en cursussen van CCE.
De inzichten uit de publicatie en ontwikkelde werkvormen zullen worden ingebed in het dagelijks werk van CCE. De verwachting is dat het methodisch toepassen van de opgedane kennis komende jaren zal leiden tot verdere verrijking van de uitkomsten van dit onderzoek.


 

Online inzien of bestellen

Het boek ‘Bewegen bij probleemgedrag’ is een uitgave van CCE. Auteurs zijn drs. Vanessa Olivier-Pijpers en dr. Wouter Landman. Download het e-boek of bestel een gedrukt exemplaar van het boek.

E-boek 'Bewegen bij probleemgedrag'

Download hier het online boek 'Bewegen bij probleemgedrag'. Via de inhoudsopgave kun je navigeren door het boek. Met de button op de pagina rechtsboven kom je weer terug in de inhoudsopgave.

Factsheet 'Bewegen bij probleemgedrag'

In de factsheet 'Bewegen bij probleemgedrag' staan de onderschatte situatiekenmerken, de zeven organisatiedynamieken en de bewegingsmechanismen handzaam op twee A4-tjes uitgelegd.