Overslaan en naar de inhoud gaan

Wie op een mensgerichte, interdisciplinaire manier kijkt naar ‘probleemgedrag’ bij mensen met dementie, ziet de betekenis ervan. Daar gaat het boek ‘Gedragen’ over: gedrag staat niet op zichzelf, maar ontstaat binnen de context en in wisselwerking in de omgang met anderen. Het boek is een publicatie van Centrum voor Consultatie en Expertise, NIP Sectie ouderenpsychologie en de PgD Psychologische expertise voor de ouderenzorg.

Bestel het boek 'Gedragen – Mensgericht samenwerken rondom dementie’

Je kunt het boek bestellen voor €19,95 inclusief btw en verzendkosten. 

Bestellen

Download het boek 'Gedragen – Mensgericht samenwerken rondom dementie’

Je kunt de digitale versie van het boek gratis downloaden. 

Downloaden

Stapel boeken 'Gedragen - Mensgericht samenwerken rondom dementie'Dementie leidt vaak tot gedragsveranderingen. Als het moeilijk wordt om hiermee om te gaan en lijden met zich meebrengt, wordt al snel gesproken over ‘probleemgedrag’. Die context is complex: er zijn betrokken naasten, mantelzorgers, vrienden en familie. Ook levensloop en cultuur spelen een rol. En professionals kijken en handelen vanuit het perspectief van hun vakgebied, maar ook vanuit persoonlijke betrokkenheid en overtuiging. Daarnaast kunnen organisaties en samenwerkingsprocessen ook grote invloed hebben op gedrag. Als je gedrag van mensen met dementie wilt begrijpen, dan is een brede, methodische, persoonsgerichte kijk en aanpak nodig.

Boekpresentatie Gedragen - Mensgericht samenwerken rondom dementie

Auteurs

Zestien auteurs, allen met hun eigen ervaringen met mensen met dementie, delen hun kennis, inzicht, visie en passie. Zij refereren aan de multidisciplinaire richtlijn Probleemgedrag bij mensen met dementie, maar staan vooral stil bij behoeften, leiderschap, teamdynamiek, preventie, welzijn en mensgericht werken. Want in een omgeving waarin mensen met dementie optimaal kunnen functioneren, GEDRAGEN worden, kan dat wat we probleemgedrag noemen, worden voorkomen. 

In eerste instantie is dit boek voor psychologen en orthopedagogen die werken met mensen met dementie. De auteurs willen ook anderen inspireren: specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, verzorgenden, activiteitenbegeleiders, vaktherapeuten en managers in de zorg.

Het boek ‘Gedragen – Mensgericht samenwerken rond dementie’ is een uitgave van CCE, NIP Sectie ouderenpsychologie en PgD Psychologische expertise voor de ouderenzorg, en staat onder redactie van Maritza Allewijn, Amy van Doormaal, Anita Dortmans, Henriëtte Ettema en Ingrid Rietkerk. Eindredactie: Tess van Genderen.