Overslaan en naar de inhoud gaan

(Morbide) Obesitas bij mensen met een licht verstandelijke beperking

Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) wordt regelmatig gevraagd te consulteren bij vastlopende situaties van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) waarbij (morbide) obesitas een rol speelt in de problematiek. Deze situaties zijn vaak complex en urgent, omdat mensen met obesitas een verhoogd risico hebben op vroegtijdig overlijden. Zowel familieleden als professionals staan voor grote uitdagingen. Denk hierbij aan het zonder dwang voorkomen dat de cliënt steeds zwaarder wordt, het invullen van je zorgplicht en omgaan met een situatie die levensbedreigend kan worden. Wat zijn kenmerkende en werkzame factoren? 

Op dit moment is er nog weinig bekend over de juiste werkwijze in deze situaties. In 2023 heeft CCE daarom geïnventariseerd wat helpend kan zijn bij mensen met obesitas en een LVB. Er vonden twee kennissessies plaats waarbij professionals uit het werkveld en coördinatoren en consulenten van CCE hebben uitgewisseld welke kenmerken en factoren een rol spelen bij deze problematiek en welke aanpak en interventies in hun ervaring werkzaam zijn. Daarnaast hebben er gesprekken met diverse (ervarings)deskundigen plaatsgevonden en is onderzocht welke kennis er al is op dit gebied. 

Elke situatie is uniek. Er is dus geen eenduidige oplossing. Het delen van kennis en ervaringen kan echter bijdragen aan het vinden van passende strategieën. In deze verkenning zijn de opbrengsten van de inventarisatie verzameld.