Overslaan en naar de inhoud gaan

‘t 7-Krachtenspel: Ontdek de dynamieken in je organisatie

Het ontstaan, voortbestaan en vastlopen van probleemgedrag is ingewikkeld en zwaar. Het is frustrerend en uitputtend als geen van de interventies lijkt te werken en ‘het in de muren lijkt te zitten!’. 

Maar uit onderzoek weten we dat er zeven dynamieken spelen in de organisatiecontext, die invloed hebben op die vastlopende situaties van probleemgedrag in de langdurige zorg. Hoe dat werkt en wat je kunt doen om weer beweging te creëren is uitgebreid beschreven in ‘Bewegen bij Probleemgedrag’. En nu is er ook een spel om je deze manier van kijken eigen te maken: maak kennis met deze dynamieken met 't 7-Krachtenspel

In 't 7-Krachtenspel leer je spelenderwijs met je team vastgelopen casussen te analyseren bij zorgorganisatie Zorgzaam Zonnegloed. Door met de fictieve situaties van de woningen op de Parklaan bij Zorgzaam Zonnegloed aan de slag te gaan, leren spelers over organisatiedynamieken en voeren zij hier het gesprek over. 

Die kennis en kunde is daarna inzetbaar in de eigen (vastgelopen) praktijk. Wat herken je in de eigen werksituatie? Welke mogelijkheden zie je om weer in beweging te komen? Zo werk je samen spelenderwijs aan het creëren van meer perspectief.

Voor wie? 

‘t 7-Krachtenspel wordt op dit moment gespeeld door zorgteams in de gehandicaptensector die een consultatieproces doorlopen. Onder de spelers zijn gedragskundigen, teamleiders en (coördinerend) begeleiders. Ook verwanten en wettelijk vertegenwoordigers kunnen meespelen.

CCE ontwikkelt ‘t 7-Krachtenspel in aanvulling op andere expertiseproducten over organisatiedynamieken en samenwerken in de context in de gehandicaptensector. Op dit moment bevindt het spel zich in een pilot-fase en spelen verschillende zorgaanbieders het spel samen met gedragskundigen en begeleiders, onder begeleiding van een CCE-coördinator. Het spel is ondersteunend in het voeren van gesprekken over de organisatiedynamieken.

Meer weten?

Interesseformulier 7-Krachtenspel

Naam en Functie
Contact