Overslaan en naar de inhoud gaan
Oudere man bekijkt foto's met begeleider

Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT)

CCE werkt samen met professionals in verpleeg- en verzorgingshuizen, en ook in de thuiszorg. Daar waar mensen langdurig zorg nodig hebben en waar deze dreigt vast te lopen kunnen professionals, maar ook verwanten, een beroep doen op CCE. We koppelen de specifieke kennis van onze deskundigen aan het team dat dat onze expertise inroept. Gezamenlijk gaan we vervolgens op zoek naar nieuw perspectief in complexe situaties. 

Animatie Meervoudig Kijken naar Probleemgedrag

Probleemgedrag in verpleeghuis en thuiszorg

Je kunt ons advies inroepen bij de meest uiteenlopende vraagstukken in de VVT. Denk hierbij aan probleemgedrag dat soms ontstaat bij mensen met dementie. Een voorbeeld daarvan is continu roepen en claimend aandacht vragen. Maar het omgekeerde kan ook het geval zijn: teruggetrokken, angstig gedrag. CCE is er juist voor die situaties waarin het lijkt als ze volkomen vastzitten. We kijken naar het gedrag in de context van de cliënt en proberen zo samen met betrokken de kwaliteit van bestaan te verbeteren. 

"Probleemgedrag ontstaat binnen een context. Daar liggen vaak verbeterkansen."

Henriëtte Ettema / programmaleider VVT en coördinator bij CCE

CCE in de VVT

Om zorgprofessionals te kunnen ondersteunen en als partners op zoek te gaan naar wat voor cliënt en omgeving het beste is, blijven we voortdurend op de hoogte van de actualiteit en ontwikkelingen in de VVT. CCE heeft daarom een Programma VVT waarbinnen kennis uitgewisseld wordt, nieuwe ideeën ontstaan en plannen geïnitieerd worden. Dat doen we samen met zorgorganisaties, branche-organisaties, opleidingsinstituten en het ministerie van VWS. Bijvoorbeeld door actief bij te dragen aan een programma als Thuis in het Verpleeghuis. Maar ook door aan te sluiten bij de opleiding van specialisten ouderengeneeskunde en het ontwikkelen van e-learning modules voor verzorgenden. Op die manier zetten we ons preventief in, ter voorkoming van probleemgedrag, maar denken we ook actief mee over werkende interventies in de praktijk. Altijd vanuit onze onafhankelijke positie, ter ondersteuning van professionals die de verantwoordelijkheid voor de zorg voor cliënten dragen.