Overslaan en naar de inhoud gaan

Mindfulness in de langdurige zorg

Rust in de dagelijkse hectiek

Waar denk jij aan bij mindfulness? De definitie van de grondlegger (Jon Kabat-Zinn) luidt als volgt: ‘Mindfulness is het bewustzijn dat ontstaat wanneer je opzettelijk aandacht richt op het huidige moment, zonder daarover te oordelen’.

Concreter wordt het als mindfulness wordt toegepast in trainingen en interventies bij cliënten met probleemgedrag. Dan gaat het bijvoorbeeld om het richten van aandacht op de voetzolen of om meditatie-oefeningen.

Uit onderzoek naar een van deze trainingen - Meditation on the Soles of the Feet – blijkt dat probleemgedrag en psychische klachten verminderen als cliënten een mindfulness-training volgen. Uit een ander onderzoek – naar Mindfulness-based Stress Reduction – blijkt zelfs dat probleemgedrag vermindert bij kinderen met een verstandelijke beperking, van wie de ouders een mindfulness-training volgen.

Blijkbaar is mindfulness ook in de langdurige zorg een ‘good practice’. Klinisch psycholoog, onderzoeker en CCE-consulent Annelies Spek vertelt over haar ervaringen.

Mindfulness en probleemgedrag

Bijlage