Overslaan en naar de inhoud gaan
Serie oude foto's en uurwerk

Waalbed-studie naar probleemgedrag in verpleeghuizen

CCE wil graag nieuwe kennis over probleemgedrag uit de praktijk op het spoor komen. Daarom doen we sinds 2016 mee aan een wetenschappelijk onderzoek van Universitair Kennisnetwerk Ouderen Nijmegen (UKON) naar de kenmerken en de kwaliteit van leven van verpleeghuisbewoners met dementie en ernstig tot zeer ernstig probleemgedrag (o.a. ernstige agressie, ernstige agitatie en/of ernstig roepgedrag).

Het UKON verricht dit door ZonMw gefinancierde onderzoek samen met VUmc in Amsterdam en het UMCG in Groningen. Doel van dit specifieke onderzoek is om uit te zoeken hoe vaak ernstig tot zeer ernstig probleemgedrag voorkomt bij verpleeghuisbewoners met dementie, wat hun kenmerken zijn en welke factoren hierop van invloed zijn.

 

Stand van zaken Waalbed III

Onderzoeker en arts in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde Annelies Veldwijk-Rouwenhorst van het UKON heeft verpleeghuisbewoners met ernstig tot zeer ernstig probleemgedrag gevolgd tijdens het consultatietraject van CCE. Inmiddels zijn er zeven cliënten opgenomen in het onderzoek.

Annelies Veldwijk-Rouwenhorst is aanwezig geweest bij de start- en adviesgesprekken die CCE voerde in de betreffende verpleeghuizen. Voor het onderzoek heeft zij vragenlijsten afgenomen bij de cliënt en de eerst verantwoordelijke verzorgende. Verder zijn er interviews gehouden met onder andere de arts, psycholoog en teamleider van deze bewoners en zijn er gesprekken gevoerd met de familieleden van deze bewoners.

Tenslotte hebben leden van het zorg- en behandelteam deelgenomen aan een zogenaamde focusgroep om te discussiëren over het ernstige probleemgedrag van de bewoner. De dataverzameling is in maart 2017 afgerond.

 

Vervolg Waalbed III

Een ander onderdeel van de studie vormt het beschrijven van drie casussen waarbij continue palliatieve sedatie is toegepast vanwege dit extreme gedrag. In dit onderdeel van de studie willen het UKON deze problematiek boven tafel krijgen en inzicht krijgen in dit proces. Het gaat daarbij om dossieronderzoek en interviews met betrokkenen. 

De resultaten van de Waalbed III-studie zijn eind 2023 opgeleverd.

 

Stand van zaken Waalbed IV 

Ook bij het vervolg van de Waalbed III-studie, de Waalbed IV-studie, is CCE betrokken. Dit onderzoek wordt verricht door het UKON (Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen) en wordt gefinancierd door ZonMw. Er is een samenwerking met het AmsterdamUMC en UMCG in Groningen. Uitvoerend onderzoeker is onderzoeker en arts in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde Gerrie van Voorden.

De Waalbed IV-studie bestaat uit drie delen. Het eerste deel heeft inmiddels plaatsgevonden. Dit deel beschrijft de organisatorische kenmerken en behandelkenmerken van afdelingen die mensen met ernstig probleemgedrag en dementie behandelen tijdens een tijdelijke opname. In het tweede deel wordt met professionals die mensen met ernstig probleemgedrag en dementie behandelen een concept gevormd wat succesvolle behandeling van deze doelgroep inhoudt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Concept Mapping. Deze methode bestaat uit verschillende fases. CCE-consulenten uit de VVT denken hierin mee, samen met professionals van deze afdelingen.

 

Vervolg Waalbed IV

Vanaf het najaar van 2020 start een observationele studie waarbij nieuw opgenomen mensen met dementie en ernstig probleemgedrag op deelnemende afdelingen worden gevolgd tijdens opname. Het beloop van het probleemgedrag zal worden onderzocht. Daarnaast zal, met behulp van het gevormde concept in deel twee, worden nagegaan wat voorspellers van succesvolle behandeling zijn.

De resultaten van de Waalbed IV-studie worden eind 2024 verwacht.

 

Meer informatie

Meer informatie over het onderzoek is te vinden op de website van het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen. Met vragen over de betrokkenheid van CCE bij het onderzoek kunnen geïnteresseerden contact opnemen met Henriëtte Ettema (henrietteettema@cce.nl).