Overslaan en naar de inhoud gaan

Als trauma zichtbaar wordt in gedrag

Soms leiden ervaringen in het leven tot een trauma - een psychische wond. Om daar mee om te kunnen gaan, treden er allerlei (onbewuste) mechanismen in werking met maar één doel: ‘overleven’. Maar ook als de gevaarlijke situatie waarin trauma is opgelopen, lang voorbij is, kan het lichaam weer in die overlevingsmodus schieten. Gedrag is dan een uiting van trauma.

Dit ‘overlevingsgedrag’ kan soms lastig te herkennen of te begrijpen zijn. Dat geldt nog meer voor mensen met bijvoorbeeld een verstandelijke beperking of dementie. Zij zijn voor het herkennen en benoemen van het bestaan van trauma in meerdere mate afhankelijk van de mensen om hen heen. Daarbij lopen zij een groter risico dat het onderliggende trauma over het hoofd wordt gezien, omdat de overlevingsresponsen worden toegeschreven aan de beperking.

In deze workshop leer je samen met je team wat trauma is, wat de relatie is tussen trauma en probleemgedrag, en maak je kennis met wat de cliënt nodig heeft.

Wat kun je verwachten?

Tijdens de workshop komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • de visie van CCE op het ontstaan van probleemgedrag;
  • wat trauma is;
  • de rol van trauma bij probleemgedrag (overlevingsgedrag);
  • traumasensitief klimaat.

De incompany workshop duurt drie uur en er kunnen maximaal vijftien collega's aan deelnemen. De workshop kan eventueel online worden georganiseerd.

Voor wie?

Een team van begeleiders, behandelaren en leidinggevende dat te maken heeft met overlevingsgedrag van cliënten. De workshop is geschikt voor teams in de gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg (ggz) en de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT).

Kosten

De kosten voor deze incompany workshop bedragen € 1.995,-.

CCE is CRKBO geregistreerd en daarmee vrijgesteld van BTW.

Accreditatie kan op verzoek worden aangevraagd.

Docenten

Deze workshop wordt gegeven door CCE-consulent Maril Veraart en een CCE-coördinator. Maril is gespecialiseerd in trauma en hechtingsproblematiek en werkt als trainer en coach. Daarnaast heeft ze een eigen praktijk.

Als trauma zichtbaar wordt in gedrag

Interesse

Heeft jouw team interesse in deze workshop? Neem voor meer informatie contact op met scholing@cce.nl of 088 - 44 66 100.

Het is mogelijk een vervolg te geven aan deze workshop waarin wordt ingegaan op de rol van de medewerker bij traumasensitieve begeleiding.