Overslaan en naar de inhoud gaan

Grip op de omgeving met scripts

Scripts voor Bea

Bea is een meisje van 12 jaar. Zij heeft het Smith-Magenis syndroom (SMs), een genetische afwijking van chromosoom 17. Zij is steeds moeilijker hanteerbaar, zowel thuis als ook op school. Op het ene moment slaat en schopt medeleerlingen op het andere moment zondert zij zich helemaal af en doet niet mee met de andere leerlingen. Zij staat dan in de buurt van de leerkracht en wacht af. Thuis vinden de ouders het moeilijk met haar om te gaan. Het lukt niet om een passende opvoedingsstijl te vinden, waar zij consequent aan vasthouden.

Het SMs speelt een belangrijke rol in de problematiek, vooral omdat dit syndroom gevolgen heeft voor de prikkelverwerking en alertheid.

In deze casus zoomen we dieper in op wat de gevolgen zijn van het SMs en hoe deze gevolgen een rol spelen in het ontstaan van de problemen. Ook laten we zien hoe het hanteren van zogenoemde scripts Bea helpt om op een constructieve manier grip te krijgen op haar omgeving.

Scripts voor Bea - Wilmar Harpe