Overslaan en naar de inhoud gaan

Verstoring in de prikkelverwerking

Een boerderij voor Tom

Tom (12) is een vriendelijke en goedaardige jongen met een autisme spectrum stoornis, type MCDD. Naarmate hij ouder wordt gaan angsten hem steeds meer parten spelen. Hij is bang voor donkere plekken en hij gaat stemmen horen.

In het speciaal onderwijs heeft Tom weinig vriendjes. Zijn woedeuitbarstingen nemen toe en uiteindelijk kan hij niet meer op school blijven. Ondanks de dagdelen die hij ontspannen op een zorgboerderij doorbrengt en het volgen van thuisonderwijs, neemt zijn agressie toe.

Omdat Tom steeds groter en sterker wordt kunnen zijn ouders hem niet aan. Ze proberen hem zo min mogelijk stress te laten ervaren door weinig contact met anderen te hebben, maar dat heeft tot gevolg dat ze zelf in een sociaal isolement raken. Ze houden het niet meer vol om voor Tom te zorgen en zijn bovendien ongerust over zijn ontwikkeling. Er moet een andere woonplek voor hem gevonden worden, maar waar vind je een plek voor autistische kinderen?

CCE-coördinator Henriëtte Ettema raakte betrokken bij de casus van Tom. Het wordt haar duidelijk dat Tom een probleem heeft met het verwerken van prikkels. Ze vraagt consulent Hubine Moons erbij om nader te onderzoeken waar de verstoringen in Toms prikkelverwerking precies zitten.

De testjes waar Hubine Moons onder meer gebruik van maakt in haar werk zijn onder andere:

  • De sensory profile vragenlijst SP-NL) van Winnie Dunn;
  • De motor-free visual  perception test (MVPT);
  • VMI (visual motor integration) een motorische observatie, manual form perception test.

Deze casusbeschrijving is ook in het Engels beschikbaar.

Een Boerderij voor Tom - Henriette Ettema

Bijlagen