Overslaan en naar de inhoud gaan

Zoektocht naar verklaringen voor zelfverwonding

Wat is de verklaring voor het zelfverwondend gedrag van Benjamin en Thijs? Om de zoektocht van zorgprofessionals en andere betrokkenen in beeld te brengen is een filmportret van hen gemaakt. Beide films gaan over jonge mannen met een ernstige verstandelijke beperking die zichzelf zeer ernstig en langdurig verwonden. Op een zeker moment lijkt hun situatie uitzichtloos. Zorgprofessionals en andere betrokkenen gaan met hulp van CCE aan de slag om de situatie van Benjamin en Thijs te verbeteren. In de loop van de tijd maken beide mannen een bijzondere ontwikkeling door. Soms neemt de zelfverwonding af, maar soms dreigt de situatie ook weer vast te lopen. De filmportretten geven een beeld van de gezamenlijke zoektocht. Te zien is wat deze voor Benjamin en Thijs en hun familie en de betrokken professionals heeft opgeleverd.

 

Filmportret van Benjamin

Benjamin wordt geboren in een gezin met twee broers en twee zussen. Vanwege zijn gedragsproblemen woont hij al op jonge leeftijd bij een zorginstelling waarna nog diverse verhuizingen volgen. Op een zeker moment begint Benjamin zichzelf te verwonden. Deze zelfverwonding neemt in de loop tijd zeer ernstige vormen aan. Het wordt zo erg dat tijdens een moreel beraad onderzocht wordt of zijn leven nog wel de moeite waard is. Zijn moeder vindt van wel en dat is het startpunt voor een intensief proces om zijn zelfverwondend gedrag te verminderen en zijn kwaliteit van leven te verbeteren. Het filmportret zoomt in op de processen en organisatie van de zorg rondom Benjamin. Betrokken zorgprofessionals delen de inzichten en ervaringen zodat ook anderen kunnen leren van Benjamins bijzondere ontwikkeling.

 

Filmportret van Thijs

Thijs heeft het syndroom van CHARGE. Gevolg is dat hij niet goed kan ruiken, proeven en zien. Daarnaast heeft hij een verstoord evenwichtsorgaan. In de loop van de tijd laat Thijs steeds meer zelfverwondend gedrag zien. Hij verliest zichzelf in zijn boosheid en reageert daarop door zichzelf te slaan en tegen een muur te bonken. Zijn ouders vinden het verschrikkelijk hem zo te zien lijden en zijn zorgverleners doen er alles aan om zijn zelfverwonding te voorkomen. In het filmportret komen zijn ouders, een gedragskundige, een Arts Verstandelijk Gehandicapten, GZ-psycholoog en persoonlijk begeleider van Thijs aan het woord over de zoektocht naar verklaringen voor zijn gedrag. Het maken van een idiografische theorie blijkt zeer behulpzaam. Dit is een visuele weergave van de samenhang van hypothesen en verklaringen, specifiek toegepast op de situatie van Thijs. Deze droeg bij aan de gedachtenvorming en in de communicatie met ouders.

 

Doel van filmportret

De filmportretten van Benjamin en Thijs zijn exclusief bedoeld voor educatieve doeleinden in de gehandicaptenzorg. Meer specifiek zijn de films bedoeld voor de deskundigheidsbevordering van zorgprofessionals die werken met mensen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking en ernstig en aanhoudend zelfverwondend gedrag. De films zijn bijvoorbeeld bruikbaar in lessen, workshops, opleidingen die zijn gericht op het beter leren begrijpen van of omgaan met cliënten met ernstig zelfverwondend gedrag. In alle gevallen gebeurt dat onder leiding van een zorgprofessional die ervaring heeft met cliënten met complexe gedragsproblematiek en de impact daarvan op betrokkenen. Uitsluitend voor dit doel mag de film onder voorwaarden en na toestemming van CCE worden gebruikt.

 

Boek ‘Zelfverwonding’

Aanleiding voor het maken van de filmportretten is het boek ‘Zelfverwonding’ dat is uitgegeven door CCE. Dit boek beschrijft een 'good practice', een interdisciplinaire aanpak van ernstig en aanhoudend zelfverwondend gedrag bij mensen met een matige tot zeer ernstige verstandelijke beperking. De filmportretten zijn een van de manieren om de kennis uit het boek te delen met professionals in de gehandicaptenzorg.  

 

Film aanvragen?

Wil je de film van Benjamin of Thijs gebruiken voor professionele en/of educatieve doeleinden? Vul dan onderstaand interesseformulier in en lees de gebruiksvoorwaarden. Na ontvangst nemen we zo spoedig mogelijk contact met je op. 

De filmportretten zijn gemaakt in opdracht van CCE en geproduceerd door Simon Sliphorst (Presto Film) en Peter Koedoot (CCE).

Voorwaarden voor het gebruik van de film van Benjamin

Lees hier de gebruiksvoorwaarden.

Voorwaarden voor het gebruik van de film van Thijs

Lees hier de gebruiksvoorwaarden.

Vul het interesseformulier in:

Interesseformulier film Benjamin en Thijs

Functie
Ik wil graag de volgende film aanvragen:
Ik wil deze film gebruiken als onderdeel van: