Overslaan en naar de inhoud gaan
Projectleider CCE in overleg met collega's

Consultatie: samen zoeken naar perspectief

Daar waar mensen langdurige, intensieve zorg nodig hebben, komt het soms voor dat de situatie vastloopt. De zorgprofessional, de familie of de cliënt zelf vinden dat de kwaliteit van bestaan onder druk staat, en dat er geen zicht op verbetering is. In zo’n situatie leidt het gedrag van de cliënt vaak tot ernstige problemen voor de persoon zelf of voor mensen in de naaste omgeving. Ben je op zoek naar expertise om een situatie te doorbreken? Bekijk dan onze kennispagina. Het is ook mogelijk om een consultatie aan te vragen bij Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE). 

 

Wat is een consultatie?

Een consultatie is soms een enkel (oriënterend) gesprek, maar meestal een langer durend traject. Een coördinator van CCE zet in dat laatste geval vaak een deskundige in met specifieke kennis om te kijken hoe de vastgelopen situatie weer vlot getrokken kan worden. Of het nu gaat om één gesprek of een langer durend traject, het gezamenlijk proberen nieuw perspectief te ontdekken noemen we een consultatie.

Meestal komt het verzoek voor een consultatie van een zorgprofessional. Ook verwanten of de cliënt zelf kunnen een consultatie aanvragen. CCE vraagt om dit in overleg met de betrokken zorgprofessional te doen. Alleen dan kunnen de bevindingen uit de consultatie in de praktijk worden uitgevoerd. Het doel van een consultatie is om gezamenlijk op zoek te gaan naar de mogelijkheden voor een betere kwaliteit van bestaan. Naast individuele consultatietrajecten voert CCE ook regelmatig groepsconsultaties uit. Daarbij zijn meerdere cliënten tegelijk betrokken. 

We werken in alle sectoren van de zorg: in de gehandicaptenzorg, de Verpleging en Verzorging en Thuiszorg (VVT), de geestelijke gezondheidszorg (ggz), de jeugdzorg en het onderwijs.

Een consultatietraject brengt geen kosten met zich mee voor de aanvrager. Van de betrokken personen bij een consultatie vragen we wel om te investeren in tijd en inspanning. Dat is nodig om de consultatie met elkaar te laten slagen.

Vanwege grote drukte kan het wat langer dan gebruikelijk duren voor we contact opnemen.