Overslaan en naar de inhoud gaan
 
Resultaten
""
Kies sector:
  • Sector 1
  • Sector 2
  • Sector 3
  • Sector 4
De zoekresultaten worden geladen.

Direct naar

Stel je vraag oud

Consultatie

Meerzorg

Opleiden

Contactgegevens

Centrum Consultatie en Expertise

Bel 088 - 44 66 100

Alle contactgegevens

Vrouw zoekt informatie op laptop aan tafel met kop koffie

Consultatie aanvragen

Iedereen kan een consultatie aanvragen: zorgprofessionals, familieleden, cliënten zelf, maar bijvoorbeeld ook wijkteams van gemeenten. Het is van belang dat zorgprofessionals rond de cliënt betrokken zijn en dat een consultatieaanvraag in gezamenlijk overleg gebeurt.

CCE werkt namelijk altijd samen met het professionele zorgnetwerk rond een cliënt. Het doel is om gezamenlijk op zoek te gaan naar mogelijkheden voor nieuw perspectief en een betere kwaliteit van bestaan voor de cliënt. 

CCE heeft onlangs het aanvragen van consultaties vereenvoudigd. Het lange formulier dat gedownload moest worden is vervangen door een kort online aanvraagformulier. Lees ons nieuwsbericht voor meer informatie. 

Online aanvraagformulier voor een consultatie

Je kunt direct een aanvraag voor een consultatie doen. Klik op de onderstaande knop en ga direct naar het online aanvraagformulier. We vragen je om contactgegevens, een korte situatieschets en een vraagformulering aan CCE in te vullen.

In een enkel geval overleggen mensen die overwegen een consultatie-aanvraag te doen eerst met één van onze coördinatoren. Wil je dat ook? Neem dan contact met ons op via de e-mailknop 'Stel je vraag over consultaties' op deze pagina of bel ons. Wegens grote drukte kan het op dit moment overigens langer duren dan gebruikelijk voor je e-mail beantwoord wordt of je teruggebeld wordt. 

Een coördinator van CCE neemt in de meeste gevallen binnen drie werkdagen nadat je het online aanvraagformulier hebt verzonden contact met je op voor aanvullende informatie en overleg. Vaak kan al tijdens dit overleg uitsluitsel gegeven worden over de mogelijkheid van een consultatie door CCE.

Direct naar het online aanvraagformulier voor een consultatie

Een vraag over consultaties?

Heb je een specifieke vraag over consultaties die niet beantwoord wordt in de lijst met veel gestelde vragen? Neem dan contact met ons op via de e-mailknop 'Stel je vraag over consultaties' op deze pagina of bel ons. 

In verband met grote drukte rond consultatie-aanvragen, kan het zijn dat het iets langer dan gebruikelijk duurt voor je e-mail beantwoord wordt of teruggebeld wordt.

Veel gestelde vragen

De meest gestelde vragen over consultaties hebben we bij elkaar gebracht in onderstaande lijst. Heb je een vraag over consultaties die daarin niet voorkomt, neem dan contact met ons op via de e-mailknop 'Stel je vraag over consultaties' op deze pagina, of bel ons. 

CCE consultaties vinden plaats in de gehandicaptenzorg, ouderenzorg, thuiszorg, GGZ, jeugdhulp en onderwijs. 

Er zijn geen kosten verbonden aan een consultatie. CCE ontvangt subsidie van het ministerie van VWS om consultaties te bekostigen. 

Nee, er is geen wachttijd. Na verzending van het online aanvraagformulier voor een consultatie neemt een CCE-coördinator meestal binnen drie werkdagen contact op met de aanvrager. Daarna wordt in overleg bepaald of en wanneer de consultatie gestart wordt. Overigens kan het zo zijn dat het tijdelijk iets langer dan gebruikelijk duurt voor CCE contact opneemt, omdat we momenteel grote drukte rond consultatie-aanvragen ervaren. 

Sinds 1 juli zijn we overgestapt op een sterk vereenvoudigd online formulier. Dit was een wens van veel van onze relaties. We zullen een beperkte overgangsperiode tot 1 augustus 2021 in acht nemen, waarin we bij uitzondering ook nog het oude formulier verwerken. Na die datum kan een consultatie-aanvraag alleen nog op de nieuwe wijze, via het online formulier plaatsvinden. 

Veruit de meeste consultaties worden door zorgprofessionals aangevraagd. Als een cliënt zelf, of een naaste van een cliënt een consultatie-aanvraag doet, gebeurt dit vaak in samenspraak met het professionele zorgnetwerk. De ervaring leert dat dit de best werkbare uitgangspositie biedt.

Is er een consultatie-aanvraag gedaan en wordt deze door CCE in behandeling genomen, dan is actieve betrokkenheid van een zorgprofessional bij de zorgsituatie  een voorwaarde. Bij de uitvoering van een consultatie werkt CCE namelijk altijd samen met het professionele zorgnetwerk rond een cliënt.

Het is altijd mogelijk om vrijblijvend met één van onze coördinatoren te overleggen over een mogelijke consultatie-aanvraag. We denken graag met je mee!

Ongeacht wie de consultatie-aanvraag doet: in alle gevallen beslist CCE of er ook daadwerkelijk een consultatietraject gestart wordt. Vanzelfsprekend vindt een onderbouwde terugkoppeling daarover plaats naar de aanvrager van de consultatie.

Bij CCE kun je terecht voor een consultatie. Met de adviezen en/of bevindingen uit een consultatietraject kunnen zorgprofessionals samen met andere betrokkenen aan de slag om de situatie van de cliënt te verbeteren. De inbreng van CCE is altijd tijdelijk en aanvullend op de bestaande zorg en erop gericht om zorgprofessionals in staat te stellen weer zelf verder te kunnen. CCE verleent zelf geen directe hulp of zorg, rechtstreeks aan cliënten. Daarvoor zijn reguliere zorgprofessionals, zoals de huisarts, de gemeente of een zorginstelling het aanspreekpunt.

Bij consultaties richt CCE zich op het adviseren en ondersteunen van zorgprofessionals. De verantwoordelijkheid voor de directe zorg aan cliënten blijft bij de betrokken professionals. Uiteraard signaleren wij mogelijkheden om een situatie te verbeteren en brengen we deze onder de aandacht. Ook gaan we in gesprek met betrokkenen om ervoor te zorgen dat onze adviezen worden uitgevoerd in de praktijk. CCE heeft geen taak als toezichthouder

Voor een consult 'dwang en drang' gebruik je gewoon het online aanvraagformulier voor een consultatie. De link vind je op deze pagina.