Overslaan en naar de inhoud gaan
Vrouw zoekt informatie op laptop aan tafel met kop koffie

Consultatie aanvragen

Als mensen langdurige, intensieve zorg nodig hebben, komt het soms voor dat de situatie vastloopt. De zorgprofessional, de familie of de cliënt zelf vinden dat de kwaliteit van bestaan onder druk staat, en dat er geen zicht op verbetering is. In zo’n situatie leidt het gedrag van de cliënt vaak tot ernstige problemen voor de persoon zelf of voor mensen in de naaste omgeving. In dat geval kan CCE een consultatietraject starten. Een consultatie kan een eenmalig, oriënterend gesprek zijn; maar meestal is het een langer durend traject. 

Iedereen kan een consultatie aanvragen: zorgprofessionals, familieleden, cliënten zelf, maar bijvoorbeeld ook wijkteams van gemeenten. Het is van belang dat zorgprofessionals rond de cliënt betrokken zijn en dat een consultatieaanvraag in gezamenlijk overleg gebeurt.

CCE werkt altijd samen met het professionele zorgnetwerk rond een cliënt. Het doel is om gezamenlijk op zoek te gaan naar mogelijkheden voor nieuw perspectief en een betere kwaliteit van bestaan voor de cliënt. 

Online aanvraagformulier voor een consultatie

Je kunt direct een aanvraag voor een consultatie doen. Klik op de onderstaande knop en ga direct naar het online aanvraagformulier. We vragen je om contactgegevens, een korte situatieschets en een vraagformulering aan CCE in te vullen.

Twijfel je over een consultatie-aanvraag? Neem dan eerst contact op met één van onze coördinatoren. Dat kan via de e-mailknop 'Stel je vraag over consultaties' op deze pagina of telefonisch. Wegens drukte kan het wat langer duren dan gebruikelijk voor je e-mail beantwoord wordt of je teruggebeld wordt. 

Een coördinator van CCE neemt contact met je op nadat je het online aanvraagformulier hebt verzonden voor aanvullende informatie en overleg. Vaak kan al tijdens dit overleg uitsluitsel gegeven worden over de mogelijkheid van een consultatie door CCE. 

Let op: Is er sprake van meerzorg en/of wil je een meerzorg-ontwikkeltraject aanvragen? Klik dan hier.

Direct naar het online aanvraagformulier

Veel gestelde vragen

De meest gestelde vragen over consultaties hebben we bij elkaar gebracht in onderstaande lijst. Heb je een vraag over consultaties die daarin niet voorkomt, neem dan contact met ons op via de e-mailknop 'Stel je vraag over consultaties' op deze pagina, of bel ons. 

CCE wordt betrokken bij mensen die langdurig, intensieve zorg nodig hebben, en waarbij de situatie rond de zorg vastloopt of vast dreigt te lopen. De situatie lijkt vaak uitzichtloos voor betrokkenen en de kwaliteit van bestaan van degene die zorg ontvangt, staat sterk onder druk. In een dergelijke setting, waarin vrijwel altijd ook ernstig probleemgedrag aan de orde is, kan CCE een consultatietraject starten. 

CCE consultaties vinden plaats in de gehandicaptenzorg, ouderenzorg, thuiszorg, ggz, jeugdhulp en onderwijs. 

Er zijn geen kosten verbonden aan een consultatie. CCE ontvangt subsidie van het ministerie van VWS om consultaties te bekostigen. Van de betrokken personen bij een consultatie vragen we wel om te investeren in tijd en inspanning. Dat is nodig om de consultatie met elkaar te laten slagen.

Nee, er is geen wachttijd. Na verzending van het online aanvraagformulier voor een consultatie neemt een CCE-coördinator zo snel mogelijk contact met je op. Daarna wordt in overleg bepaald of en wanneer de consultatie gestart wordt. Overigens kan het zo zijn dat het tijdelijk iets langer dan gebruikelijk duurt voor CCE contact opneemt, omdat we momenteel grote drukte rond consultatie-aanvragen ervaren. 

Veruit de meeste consultaties worden door zorgprofessionals aangevraagd. Als een cliënt zelf, of een naaste van een cliënt een consultatie-aanvraag doet, gebeurt dit vaak in samenspraak met het professionele zorgnetwerk. De ervaring leert dat dit de best werkbare uitgangspositie biedt.

Is er een consultatie-aanvraag gedaan en wordt deze door CCE in behandeling genomen, dan is actieve betrokkenheid van een zorgprofessional bij de zorgsituatie een voorwaarde. Bij de uitvoering van een consultatie werkt CCE namelijk altijd samen met het professionele zorgnetwerk rond een cliënt.

Het is altijd mogelijk om vrijblijvend met één van onze coördinatoren te overleggen over een mogelijke consultatie-aanvraag. We denken graag met je mee!

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) vereist expliciete toestemming van een cliënt of een cliëntvertegenwoordiger om persoonsgegevens te mogen verwerken. In consultatietrajecten worden persoonsgegevens verwerkt, vandaar de noodzaak tot ondertekening van de toestemmingsverklaring. Zeker bij groepsconsultaties, waarbij de handtekeningen van alle cliënten of cliëntvertegenwoordigers nodig zijn, is het dus belangrijk dat er zo snel mogelijk door alle betrokkenen getekend wordt, zodat de start van de consultatie geen vertraging oploopt. 

Ongeacht wie de consultatie-aanvraag doet: in alle gevallen beslist CCE of er ook daadwerkelijk een consultatie gestart wordt. Vanzelfsprekend vindt een onderbouwde terugkoppeling daarover plaats naar de aanvrager van de consultatie.

Bij CCE kun je terecht voor een consultatie. Met de adviezen en/of bevindingen uit een consultatie kunnen zorgprofessionals samen met andere betrokkenen aan de slag om de situatie van de cliënt te verbeteren. De inbreng van CCE is altijd tijdelijk en aanvullend op de bestaande zorg en erop gericht om zorgprofessionals in staat te stellen weer zelf verder te kunnen. CCE verleent zelf geen directe hulp of zorg, rechtstreeks aan cliënten. Daarvoor zijn reguliere zorgprofessionals, zoals de huisarts, de gemeente of een zorginstelling het aanspreekpunt.

Bij consultaties richt CCE zich op het adviseren en ondersteunen van zorgprofessionals. De verantwoordelijkheid voor de directe zorg aan cliënten blijft bij de betrokken professionals. Uiteraard signaleren wij mogelijkheden om een situatie te verbeteren en brengen we deze onder de aandacht. Ook gaan we in gesprek met betrokkenen om ervoor te zorgen dat onze bevindingen worden uitgevoerd in de praktijk. CCE heeft geen taak als toezichthouder op de kwaliteit van de zorg.

Voor een consult 'dwang en drang' gebruik je gewoon het online aanvraagformulier voor een consultatie. De link vind je op deze pagina. 

Stel je vraag over consultaties

Heb je een specifieke vraag over consultaties die niet beantwoord wordt in de lijst met veel gestelde vragen? Neem dan contact met ons op via de e-mailknop of bel ons. 

Stel je vraag over consultaties

In dit webformulier stel je een vraag over een (mogelijk) nieuwe consultatie. Voor alle overige vragen, bijvoorbeeld over expertise (kennisproducten, leeractiviteiten, onderzoek, etc.), meerzorg, kosten en vacatures, kun je terecht bij de veel gestelde vragen of ‘Stel je algemene vraag’.

Voor alle lopende of reeds afgeronde consultaties vragen we je contact op te nemen met de betrokken coördinator van CCE.  

Vermeld bij je vraag zo min mogelijk privacygevoelige informatie, zoals de volledige naam, geboortedatum of woonplaats van de betrokken cliënt.

CAPTCHA
Beeld-CAPTCHA
Typ de karakters over die zichtbaar zijn in de afbeelding.
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.