Overslaan en naar de inhoud gaan
Tweegesprek over onderzoek GGZ - Cliënten in gesprek met begeleider

Geestelijke gezondheidszorg (ggz)

In de praktijk hebben professionals in de ggz regelmatig te maken met vastlopende situaties van cliënten waarbij sprake is van ernstige (gedrags)problematiek. Voor specifieke expertise kun je terecht bij CCE. Deze expertise delen we via consultaties, kennisproducten, onderzoek en leeractiviteiten.

 

Consultatie

Bij een consultatie rond een stagnerende behandelsituatie denken onze externe deskundigen mee met betrokkenen, aansluitend bij de behoeften van professionals, cliënten en naasten. Steeds meer organisaties in de ggz weten CCE te vinden. Dit heeft onder meer te maken met de aandacht binnen de ggz voor het terugdringen van dwang en drang. In 2022 was CCE betrokken bij 314 consultaties in de ggz.

 

Specifieke expertise en advies

De meeste behandelingen hebben het gewenste effect, maar in sommige gevallen stagneert de behandeling van een cliënt of slaat deze niet aan. Als behandelaar kan je dan advies of een second opinion vragen. Een eerste stap is om te rade te gaan bij een collega. Voor specifieke expertise en advies kun je bij CCE terecht. Op het juiste moment de juiste expertise betrekken is in het belang van alle betrokkenen.

"We werken samen met professionals om de zorg voor mensen met psychiatrische aandoeningen te verbeteren."

Didier Rammers / programmaleider GGZ en coördinator bij CCE

Wat levert consultatie op?

Een consultatie levert nieuwe kennis en/of inzichten op over diagnose en behandeling. Ook geeft deze meer zicht op de dynamiek tussen de cliënt en zijn omgeving. Doel van een consultatie is uiteindelijk om nieuw handelingsperspectief te bieden voor professionals. In veel gevallen levert dat ook nieuw perspectief op voor de cliënt én een betere kwaliteit van leven.

 

Kennis en ervaring delen

Kennis en ervaring uit consultaties deelt CCE op verschillende manieren. Denk aan casusbeschrijvingen, video's, bijeenkomsten, cursussen, gastcolleges en onderzoek. Kijk voor meer info op onze Kennispagina. Daarnaast werkt CCE nauw samen met andere partijen in de ggz om kennis te bundelen en uit te wisselen. Dat doen we o.a. door deel te nemen aan congressen zoals van de NVvP (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie) en de VGCt (Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën).

Consultatiewijzer ggz

Wil je meer weten over consultatie vragen of consultatie geven? Deze Consultatiewijzer ggz wijst je de weg in de mogelijkheden, processen en methodieken van consultaties.

Meer weten