Overslaan en naar de inhoud gaan
Tweegesprek over onderzoek GGZ - Cliënten in gesprek met begeleider

Geestelijke gezondheidszorg (ggz)

In de praktijk zien we dat professionals in de ggz regelmatig te maken hebben met vastlopende situaties van cliënten waarbij sprake is van ernstige (gedrags)problematiek. Voor een consultatie kunnen professionals bij CCE terecht. Onze externe deskundigen denken mee en proberen zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften die leven bij professionals, cliënten en andere betrokkenen. Steeds meer organisaties in de ggz weten CCE inmiddels te vinden. Dit heeft onder meer te maken met de aandacht binnen de ggz voor het terugdringen van dwang en drang. In 2021 was CCE betrokken bij 310 consultaties in de ggz.

 

Specifieke expertise en advies

De meeste behandelingen hebben het gewenste effect, maar in sommige gevallen stagneert de behandeling van een cliënt of slaat deze niet aan. Een behandelaar kan dan advies of een second opinion vragen. Een eerste stap is om dan te rade te gaan bij een collega. Voor specifieke expertise en advies kunnen zij bij CCE terecht. Op het juiste moment de juiste expertise betrekken is in het belang van alle betrokkenen.

"We werken samen met professionals om de zorg voor mensen met psychiatrische aandoeningen te verbeteren."

Didier Rammers / programmaleider GGZ en coördinator bij CCE

Wat levert consultatie op?

Een consultatie levert nieuwe kennis en/of inzichten op over diagnose en behandeling. Ook geeft deze meer zicht op de dynamiek tussen de cliënt en zijn omgeving. Doel van een consultatie is uiteindelijk om nieuw handelingsperspectief te bieden voor professionals. In veel gevallen levert dat ook nieuw perspectief op voor de cliënt én een betere kwaliteit van leven.

 

Kennis en ervaring delen

Kennis en ervaring uit consultaties deelt CCE op verschillende manieren. Denk aan casusbeschrijvingen, video's, bijeenkomsten, cursussen, gastcolleges en onderzoek. Meer informatie vind je op onze Kennispagina. Daarnaast werkt CCE nauw samen met andere partijen in de ggz om kennis te bundelen en uit te wisselen. Dat doen we o.a. door met workshops en de CCE-stand deel te nemen aan congressen zoals van de NVvP (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie) en de VGCt (Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën).