Overslaan en naar de inhoud gaan

Kompas door het CCE-landschap van 2022 - 2025

CCE wil werken in een zorglandschap waar de cliënt en zijn context écht centraal staan, waar we samen met anderen voorwaarden voor kwaliteit van leven vergroten, waar we aansluiten bij de cliënt, waar we naast de zorgprofessional staan en waar cliënten écht mogen rekenen op een duurzaam zorgaanbod, waar volhardend wordt gestreefd naar een inclusieve samenleving.

Wij dragen hieraan bij door alert te zijn op wat beter kan, dat ook te benoemen, helder en passend bij onze vertrouwensrol. Daar past bij dat we ook goede praktijken aanwijzen of bijdragen aan de ontwikkeling daarvan. Wij voegen waarde toe door de manier waarop we consultaties vormgeven: samen optrekken, meedenken en zoeken. Dat gaat dus verder dan alleen kennis inbrengen. We ontwikkelen ons werk mét onze samenwerkingspartners, houden rekening met hun context, en dragen bij aan expertise in bredere zin.

De beleidsvisie van CCE voor 2022-2025 bouwt voort op de koers die we de afgelopen jaren hebben ingezet, waarvan we zien dat deze
werkt in de praktijk. Deze visie sluit aan op het voorgaande Kompas doordat we dezelfde richting kiezen en de route door het landschap
– voor zover mogelijk – verder uitwerken. We koersen immers af op een voortdurend veranderende horizon. Daar komen is een puzzel die we steeds opnieuw met elkaar leggen op alle terreinen waarop we ons begeven. Gelukkig is dat waar we goed in zijn en waar we energie van krijgen: samen met anderen puzzelen in een complexe
context. 

Kompas door het CCE-landschap van 2022 - 2025

Lees of download de beleidsvisie van CCE. Ontvang je liever een print van de puzzelstukken en/of de PDF van Kompas? Stuur dan een e-mail aan CCE: communicatie@cce.nl