Overslaan en naar de inhoud gaan

CCE en TOPGGz werken samen om consultaties te stimuleren

Perspectief creëer je samen! 


Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) en de Stichting Topklinische GGz (TOPGGz) bundelen hun krachten en gaan actief gebruik maken van elkaars expertise bij consultaties en advies aan professionals.

De samenwerking is gericht op het stimuleren van consultaties en daarmee het delen van kennis en expertise bij professionals in de ggz, wanneer de behandeling van cliënten met complexe zorgvragen stagneert of dreigt te stagneren. Op deze manier komt kennis op de juiste plek dichtbij de cliënt om deze nieuw perspectief op herstel te bieden. Cliënten én professionals worden er zo beter van. Rieneke de Wit (bestuurder CCE) en Ellen Mogendorff (directeur TOPGGz) ondertekenden onlangs de intentieverklaring voor de samenwerking.

 

Samenwerking CCE en TOPGGz

 

Nieuw elan

De samenwerking streeft naar een andere manier van kijken naar cliëntvraagstukken die ontstaat als consultatie wordt toegepast. Kennis en kunde worden toegevoegd aan lopende behandelingen waar meer perspectief nodig en mogelijk is. Door consultatie te bieden krijg je snel de juiste kennis op de juiste plek. Zo wordt sneller de juiste hulp geboden en kan het aantal doorverwijzingen worden beperkt. Door minder (snel) doorverwijzen houd je bovendien de bestaande behandelrelatie (langer) in stand, wat een belangrijke succesfactor vormt voor herstel. De samenwerking beoogt zo een verbetering van de kwaliteit van zorg voor cliënten en het realiseren van een nieuw perspectief op herstel. Bovendien kan het positief bijdragen aan het terugdringen van de wachtlijsten.

 

Draagvlak

Consultatie is een actueel thema en de samenwerking kan daarom op groot draagvlak bij diverse partijen in de sector rekenen. CCE en TOPGGz werken met deze partijen samen om van het initiatief een succes te maken.

Om de organisatie van zorg te verbeteren, ziet de Nederlandse ggz bijvoorbeeld belangrijke kansen in het stimuleren van consultatie en advies, het in regelgeving verankeren van de consultatiefunctie en voor de inzet hiervan een aparte ‘zorgprestatie’ te realiseren. Zij beschrijft dit in de ‘Kennisbundel ggz op maat en op tijd’.

Patiëntenverenigingen zien vooral de positieve impact die consultatie op cliënten kan hebben.

“Consultatie is heel belangrijk voor patiënten. Het helpt zowel de behandelaar als de patiënt bij een passende diagnose en behandeling. Het levert bovendien een cruciale bijdrage aan het terugdringen van wachtlijsten in de ggz en het realiseren van de juiste zorg op de juiste plek.”

Marjan ter Avest / Directeur MIND

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) onderschrijft het belang van consultatie als vorm van kennisdeling met de volgende boodschap: ‘Voorkom wachtlijsten en bevorder toegankelijkheid van zorg door beschikbare psychiatrische expertise op de juiste plek in te zetten’.  Ook vanuit andere beroepsverenigingen is enthousiast gereageerd op de samenwerking en de impuls die consultatie hiermee zal krijgen.

“Het stimuleren van consultaties is een geweldige manier om kennisuitwisseling onder professionals te vergroten. Iets waar niet alleen de professionals en de sector veel baat bij hebben, maar vooral ook de cliënten.”

Marnix de Romph / directeur P3NL

Pilot

Inmiddels is gestart met de eerste fase van de samenwerking, namelijk een pilot rondom een aantal specifieke aandachtsgebieden (autisme, eetstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, psychotrauma en SOLK). Deze heeft als doel de samenwerking optimaal te laten verlopen door meer kennis van elkaars werkwijzen en sterke punten op te doen, zowel op inhoud als op proces. Het gaat er om beschikbare kennis en expertise meer toegankelijk te maken voor de hele sector en vraag en aanbod beter bij elkaar te brengen. De pilot wordt afgerond in 2022.

 

Over TOPGGz

TOPGGz certificeert en faciliteert TOPGGz-afdelingen. Dit zijn bovenregionale expertisecentra die zich richten op de cliënten die vanwege (zeer) ernstige, complexe en soms zeldzame aandoeningen onvoldoende baat (kunnen) hebben bij behandeling in de specialistische ggz. De diagnostische expertise en kennis van het (innovatieve) zorgaanbod van de TOPGGz-afdelingen is via consultatie ook beschikbaar voor (behandelaren van) cliënten die elders in de ggz in behandeling zijn.

 

Over CCE

CCE is partner van professionals daar waar de behandeling of begeleiding van cliënten met complexe (gedrags)problematiek dreigt te stagneren, de samenwerking vastloopt of de kwaliteit van bestaan ernstig onder druk staat. Door inzet van consultatie wordt samen met professionals en cliënt gezocht naar passende interventies, zodat nieuw perspectief ontstaat, doorverwijzingen worden voorkomen, de bestaande behandelrelatie in stand kan worden gehouden en expertise wordt ontwikkeld.