Overslaan en naar de inhoud gaan

Pilot samenwerking CCE en TOPGGz afgerond

Basis voor vervolgfase samenwerking gelegd

Het delen van kennis en kunde door samen te werken in consultaties levert in de praktijk veel meerwaarde op. Dat is de conclusie van de recent afgeronde pilot van CCE en TOPGGz, waarin professionals van beide organisaties rond vijf specifieke cliëntengroepen hebben samengewerkt. De ervaringen uit de pilot sterken TOPGGz en CCE in de overtuiging dat samen optrekken in consultaties een positieve bijdrage kan leveren aan het herstel en de kwaliteit van leven van cliënten, aan de kwaliteit van zorg en het terugdringen van de druk op wachtlijsten. Beide partijen blijven daaraan werken in de volgende fase van de samenwerking.  

“Maak gebruik van een consultatie als de behandeling dreigt te stagneren. Dat helpt jou als professional én je cliënt om perspectief te creëren. Dat is wat wij samen willen uitdragen en mogelijk maken.”

Rieneke de Wit / Bestuurder CCE

Perspectief creëer je samen

De samenwerking tussen CCE en TOPGGz is gestart in 2021 en gericht op het stimuleren en effectiever inzetten van consultaties. Met consultatie kan snel en op maat deskundigheid worden toegevoegd aan bestaande behandelrelaties, met als doel stagnatie van behandeling of begeleiding en daarmee doorverwijzingen van ggz-cliënten met complexe zorgvragen te voorkomen. Door samen te werken willen beide partijen leren van elkaar, professionals helpen aan nieuwe kennis en inzichten en zo een bijdrage leveren aan het herstel en de kwaliteit van leven van deze cliënten en aan nog betere zorg.

In de eerste fase van het project hebben TOPGGz-afdelingen en CCE-coördinatoren samengewerkt en elkaars bestaande praktijk breed verkend rond vijf aandachtsgebieden: Autisme Spectrum Stoornissen, Eetstoornissen, Persoonlijkheidsstoornissen, Aanhoudende Lichamelijke Klachten en Psychotrauma.

“Bij consultatievragen staat de behandeling van de cliënt vaak centraal. De praktijk leert dat het antwoord soms ligt bij factoren in de relationele context van de cliënt. Mooi om daarover kennis te delen.”

Heleen van der Pijl / Coördinator bij CCE en deelnemer aan pilot

Geleerde lessen en vervolgstappen

Uit de pilot blijkt de meerwaarde van samenwerken en kennis delen in consultaties. De deelnemende CCE-coördinatoren en TOPGGz-afdelingen weten elkaar meer vanzelfsprekend te vinden voor overleg bij consultaties. Het verschil in rol en insteek van beide partijen werkt complementair en biedt daarmee kansen in de samenwerking. CCE kijkt breed en meervoudig naar de cliënt in zijn specifieke context. TOPGGz-afdelingen hebben expertise als het gaat om specifieke problematiek inclusief diagnostiek en therapie-opties, ook bij comorbiditeit.
Beide organisaties signaleren dat het voor veel ggz-professionals nog niet vanzelfsprekend is om (tijdig) consultatie te vragen voor een cliënt.

“Wacht niet te lang met het stellen van consultatievragen als je vastloopt met een behandeling, de experts zijn ervoor om jou als professional en je patiënt verder te helpen met kennis en kunde!”

Ellen Mogendorff / Directeur TOPGGz

Inzetten van consultatie kan op verschillende manieren en vraagt om goede organisatie en facilitering.
Uit de pilot volgen daarom drie thema’s waar komende tijd verder aan wordt gewerkt:

  • Beschrijven van het consultatielandschap;
  • Beter vindbaar maken van kennis en kunde;
  • Duurzame beschikbaarheid van expertise.
     

In de volgende fase van de samenwerking werken we samen met professionals deze  thema’s nader uit. Dit resulteert in concrete producten om de consultatiefunctie te versterken en in nieuwe praktijkinitiatieven in de samenwerking. Deze helpen om de vindbaarheid en beschikbaarheid van kennis en kunde te verbeteren en er voor te zorgen dat cliënten sneller de juiste hulp krijgen.

“Samenwerking op het gebied van hoogspecialistische consultaties is van grote waarde. Samenwerking levert inspiratie, het vergroot professionaliteit en het levert een mogelijke grote kostenbesparing op. Eén plus één is dus drie!”

Mirte Hulscher-Ruks / Psychiater bij TOPGGz-afdeling Altrecht Psychosomatiek Eikenboom en deelnemer aan de pilot

De volgende fase van de samenwerking start in januari. De resultaten worden gepresenteerd op een symposium eind 2023.

Over TOPGGz

TOPGGz staat voor hoogspecialistische patiëntenzorg in combinatie met de ontwikkeling van het vakgebied. Hoogspecialistische ggz beoordelen, vaststellen, stimuleren en faciliteren. Op zo’n manier dat deze voor alle patiënten die dit nodig hebben én voor professionals (behandelaars/verwijzers) transparant, toegankelijk, (kosten)effectief en beschikbaar is en voldoet aan inzichtelijke en hoogwaardige kwaliteitscriteria. Hiermee beoogt TOPGGz een impuls te geven aan kwaliteit, innovatie en doelmatigheid van de ggz. En zo patiënten een nieuw perspectief op herstel te bieden. De stichting bestaat inmiddels 15 jaar en er zijn 54 TOPGGz-afdelingen. Voor meer informatie over TOPGGz: www.topggz.nl

Over CCE

CCE is partner van professionals daar waar de behandeling of begeleiding van cliënten met complexe (gedrags)problematiek dreigt te stagneren, de samenwerking vastloopt of de kwaliteit van bestaan ernstig onder druk staat. Door inzet van consultatie zoeken we samen met professionals en cliënt naar passende interventies, zodat nieuw perspectief ontstaat, doorverwijzingen worden voorkomen, de bestaande behandelrelatie in stand wordt gehouden en expertise wordt ontwikkeld.