Overslaan en naar de inhoud gaan
Drie mensen met elkaar in overleg

Organisatie

Bij CCE werken circa 130 mensen op veel manieren aan verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met de meest complexe zorgvragen. We doen dat niet alleen. Samen met ons netwerk van circa 700 consulenten komen we dagelijks bij zorgorganisaties in alle zorgsectoren, waar zorgverleners exact hetzelfde nastreven. We bundelen onze krachten en zetten onze expertise in, om gezamenlijk perspectief te scheppen in vastlopende situaties. 

 

Geschiedenis

Dat doen we al sinds eind jaren 80 van de vorige eeuw. Destijds publiceerden media een foto die grote maatschappelijke beroering veroorzaakte. Deze foto was van Jolanda Venema, een verstandelijk beperkte jonge vrouw, vastgeketend, omdat niemand meer wist hoe om te gaan met haar gedrag. 

Naar aanleiding hiervan riep de overheid in 1989 regionale Consulententeams in het leven. De teams hadden de taak om instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking te adviseren en te ondersteunen bij de zorg voor cliënten met ernstig probleemgedrag. De teams groeiden uit tot regionale centra. In 2009 fuseerden deze centra en gingen verder onder de naam Centrum voor Consultatie en Expertise, CCE. 

"Een consultatie, een Meerzorg-ontwikkelgesprek... het gaat altijd om verbinding."

Mario de Bo / coördinator bij CCE

In alle sectoren, in alle regio's

CCE werkt inmiddels al lang niet meer alleen in de gehandicaptenzorg. We zijn actief in de ggz, de VVT en binnen jeugdzorg en het onderwijs. Daar waar professionals zien dat de zorg voor cliënten vastloopt koppelt CCE hen aan deskundigen met specifieke expertise. Dit is één van de taken van de coördinator.

Coördinatoren werken allemaal vanuit één van de kantoren in de regio. CCE kent daarom de situatie in die regio's. Een coördinator, ondersteund door een secretaresse, is de spin in het web van een consultatie. Na overleg met de aanvrager gaat de coördinator op zoek naar de meest passende consulent voor het vraagstuk van de cliënt. Hij of zij voert vanuit CCE de regie over de consultatie: organiseert de afspraken met alle betrokkenen voor gezamenlijk overleg en evaluaties. Na afloop van het traject reflecteert de coördinator met betrokkenen op het geleerde binnen de consultatie. De kennis die daaruit voortkomt is waardevol en wordt gedeeld met collega-coördinatoren en met collega's van het team expertise management. 

Management

CCE wordt geleid door een bestuurder: Rieneke de Wit. De bestuurder is eindverantwoordelijk voor het strategisch beleid van CCE en het realiseren van de organisatiedoelstellingen.

De bestuurder, twee directeuren consultatie en expertise (Emile Polman en Anja Kremer), directeur expertisemanagement (Esmaralda Van 't Net) en een directeur bedrijfsvoering (Petra Isidora) vormen samen het managementteam van CCE. Dit team geeft leiding aan een organisatie van professionals, werkzaam op vier verschillende locaties: de kantoren in Gouda, Veldhoven en Zwolle en het landelijk bureau in Utrecht.

Organigram CCE

Meer weten over de organisatiestructuur van CCE? Bekijk hier het organigram.