Overslaan en naar de inhoud gaan

Cornelia de Lange-syndroom en zelfverwonding

Samen volgen we Bianca

Bianca luistert graag naar muziek en vindt het fijn om over haar rug gekriebeld te worden. Ze heeft een ernstige verstandelijke beperking en laat vanaf haar negende jaar zelfverwondend gedrag zien. Ze brengt zichzelf ernstige schade toe die levensbedreigend kan zijn.

Ook is ze agressief naar het team dat haar individueel begeleidt. Bianca heeft het Cornelia de Lange-syndroom dat veel lichamelijke klachten met zich mee brengt. Daarnaast is er ook een autismespectrumstoornis (ASS) geconstateerd.

Ondanks verschillende CCE-consultaties met kleine successen, lukt het niet goed om haar agressieve en zelfverwondende gedrag terug te dringen. Handelingsverlegenheid, veel uitval van begeleiders en ad hoc acties zijn het gevolg. Het team kan steeds moeilijker afstemmen op de behoeften van Bianca. Voor Bianca leidt de situatie tot meer stress en dat leidt tot meer zelfverwondend gedrag. De teamleden voelen zich machteloos.

Natascha Albers is GZ-psychologe en werkt met Bianca en haar team. In samenwerking met het CCE, binnen het project 'Zelfverwondend gedrag aan banden', is zij op onderzoek uit gegaan. Ze keek op welke vlakken er verbetering aangebracht zou kunnen worden in de situatie voor alle betrokkenen. Graag deelt ze de geleerde lessen van dit ingewikkelde traject.

Samen volgen we Bianca - Natascha Albers

Bijlage