Overslaan en naar de inhoud gaan
 
Resultaten
""
Kies sector:
 • Sector 1
 • Sector 2
 • Sector 3
 • Sector 4
De zoekresultaten worden geladen.

Direct naar

Stel je vraag

Consultatie

Meerzorg

Opleiden

Contactgegevens

Centrum Consultatie en Expertise

Bel 088 - 44 66 100

Alle contactgegevens

Vrouw is bezig met puzzel aan tafel

CCE en privacy

Hoe gaat CCE om met je privacy en persoonsgegevens? Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens. We vinden het belangrijk om je te informeren hoe we met de verwerking van deze gegevens omgaan. Vanzelfsprekend moet je erop kunnen vertrouwen dat deze bij ons in goede handen zijn. Uitgangspunt bij de verwerking van persoonsgegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bij de dienstverlening neemt CCE de bepalingen in de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) in acht, hoewel wij zelf geen geneeskundige handelingen uitvoeren. Wij gebruiken persoonsgegevens alleen voor het verlenen van diensten en de bijbehorende administratie. Deze gegevens beveiligen we tegen inbreuk door derden. We bewaren de gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van onze diensten en zolang de wet ons verplicht om gegevens te bewaren.

 

Welke persoonsgegevens

We verzamelen alleen de persoonsgegevens die we nodig hebben voor het doel van onze dienstverlening. Afhankelijk van het doel en de specifieke dienst, kunnen er verschillende soorten persoonsgegevens verzameld worden. Denk aan:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Functie
 • Specifieke informatie over de gezondheid, problematiek, woon- en leefsituatie van een cliënt
 • Contactgegevens van betrokken zorgverleners, familie of wettelijk vertegenwoordiger

 

Opslaan en delen van gegevens

Persoonsgegevens slaan we online op in onze beveiligde ICT omgeving. Voor de uitvoering van onze dienstverlening (zoals bij consultaties) is het vaak nodig om gegevens uit te wisselen met anderen. Wij delen deze alleen met andere organisaties als daar een goede reden voor is. Daarvoor vragen wij toestemming aan de betrokkene(n). Gegevens delen we uitsluitend via beveiligde systemen. Verder wisselen we alleen gegevens uit met derde partijen die aan onze (en alle wettelijke) vereisten voldoen. Afspraken over de verwerking van gegevens leggen we vast in verwerkersovereenkomsten die we afsluiten met deze partijen. Informatie in een consultatiedossier wordt alleen gelezen door medewerkers en deskundigen (consulenten en casemanagers) die bij de zorgvraag betrokken zijn. Zij hebben geheimhoudingsplicht en mogen zonder toestemming geen persoonsgegevens met anderen delen.

 

Rechten als gebruiker

Als gebruiker van onze diensten heb je recht op inzage in de gegevens die we van je vastleggen. Je hebt de mogelijkheid om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Uiteraard houden we daarbij rekening met de privacy van andere betrokkenen en met de wettelijke bewaartermijnen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door CCE. Een verzoek daarvoor kun je indienen bij de Functionaris Gegevensbescherming van CCE.

 

Functionaris Gegevensbescherming

Heb je een vraag over de wijze waarop CCE persoonsgegevens verwerkt? Daarvoor kun je terecht bij onze Functionaris Gegevensbescherming. Deze functionaris is onafhankelijk en controleert of CCE de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) toepast en naleeft. Neem met vragen, reacties of een klacht contact op met Bastiaan Hungerink, Functionaris Gegevensbescherming via telefoon: 088 - 44 66 100. Voor algemene informatie of het melden van een klacht, kun je ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.