Overslaan en naar de inhoud gaan
 
Resultaten
""
Kies sector:
  • Sector 1
  • Sector 2
  • Sector 3
  • Sector 4
De zoekresultaten worden geladen.

Direct naar

Consultatie

Meerzorg

Opleiden

Contactgegevens

Centrum Consultatie en Expertise

Bel 088 - 44 66 100

Alle contactgegevens

Man met verstandelijke beperking lachend aan tafel met begeleider

Meerzorg

Cliënten in de langdurige zorg hebben een zorgprofiel dat past bij de zwaarte van hun zorgvraag. Soms is er echter tijdelijk meer nodig, omdat de kwaliteit van bestaan van een cliënt onder druk staat. In die situaties kan de regeling Meerzorg uitkomst bieden. Vanuit de regeling Meerzorg komen er namelijk extra financiële middelen vrij om de zorg voor individuele cliënten, of een groep van minimaal drie cliënten samen, beter aan te laten sluiten bij wat er écht nodig is.

Haal het optimale uit de mogelijkheden

Bekijk de animatie om te zien hoe CCE met alle betrokkenen het optimale uit de mogelijkheden die Meerzorg biedt haalt. Samen gaan we voor een betere kwaliteit van bestaan voor cliënten.

Haal samen met CCE het optimale uit Meerzorg

 

Een frisse, brede blik werkt

Om ervoor te zorgen dat financiële middelen uit de regeling Meerzorg optimaal bijdragen aan een verbetering van de situatie van de cliënt, schakelen zorgaanbieders in overleg met het zorgkantoor, vaak CCE in. Het betrekken van CCE bij Meerzorg biedt namelijk voordelen voor de cliënt en de zorgaanbieder. We combineren onze expertise op het gebied van probleemgedrag binnen de langdurige zorg, met een frisse, brede blik op de cliënt in zijn of haar context. Samen met alle betrokkenen: professionals, verwanten en als het kan ook de cliënt zelf, zoeken we naar mogelijkheden om Meerzorg optimaal te laten werken. Concreet betekent dit dat we gezamenlijk aan de slag gaan met één hoofddoel: zorgprofessionals nog beter in staat stellen om de zorg te bieden die de kwaliteit van bestaan van een cliënt vergroot.

"Meerzorg samen met CCE oppakken betekent niet alleen denken in meer uren maar juist in meer expertise voor de cliënt."

Wilma Slomp / Gedragskundige bij zorgaanbieder Baalderborg Groep

Een Meerzorg-ontwikkeltraject is maatwerk

We doen dit op een manier die aansluit bij de wensen van betrokkenen, in een zogenoemd Meerzorg-ontwikkeltraject. Het is een afgebakend traject van twee bijeenkomsten met zorgprofessionals, cliënt(vertegenwoordigers) en soms het zorgkantoor. CCE sluit aan met een coördinator die de zorgorganisatie kent, en een consulent die specifieke expertise meebrengt. De bijeenkomsten kunnen uiteenlopend ingevuld worden, afhankelijk van wat voor de cliënt en de zorgaanbieder het beste werkt. Elk thema, elke vraag wordt per Meerzorg-ontwikkeltraject gezamenlijk geformuleerd. Hetzelfde geldt voor de werkvormen die CCE inzet om tot resultaten te komen. En vanzelfsprekend maken we ook gezamenlijk de actuele afweging of het traject op locatie plaatsvindt, uitsluitend online, of als een combinatie van offline en online. Tussen de twee gesprekken is CCE beschikbaar voor ondersteuning en advies. Meerzorg-ontwikkeltrajecten zijn altijd maatwerk.

“CCE inschakelen voor een Meerzorg-ontwikkeltraject, is inzetten op de hoogst mogelijke effectiviteit om de Meerzorg-doelen voor de cliënt te behalen.”

Gertjan Broekhoven / Senior zorginkoper gehandicaptenzorg bij VGZ

Passende interventie verkleint risico's

Het is juist vanwege dit maatwerk, dat Meerzorg-ontwikkeltrajecten zo'n meerwaarde hebben bij het behalen van resultaten voor de cliënt. En dat is belangrijk, want cliënten die Meerzorg nodig hebben, vormen een kwetsbare groep. De interactie met hun omgeving verloopt vaak bijzonder moeilijk. Het risico om in een neerwaartse spiraal terecht te komen is daardoor groot: toename van incidenten, meer onvrijwillige zorg, lagere kwaliteit van bestaan. Een passende interventie door een effectieve inzet van een Meerzorg-ontwikkeltraject kan dit risico verkleinen. Samen komen we tot andere inzichten en creëren we nieuw perspectief.

Voor meer informatie over de inzet van CCE bij Meerzorg kun je contact opnemen met programmaleider Jeroen Housmans: jeroenhousmans@cce.nl.

Meerzorg aanvragen start bij het zorgkantoor

Voor elke cliënt in de langdurige zorg, met probleemgedrag én een beschikking Meerzorg van het zorgkantoor, kan een Meerzorg-ontwikkeltraject ingezet worden. Om zo’n beschikking Meerzorg te krijgen dient de zorgaanbieder een aanvraag in bij het zorgkantoor.  Het zorgkantoor beoordeelt de aanvraag en beslist over de toegang tot Meerzorg. Uitgangspunt voor cliënten met een beschikking Meerzorg is dat zij één keer in de drie jaar gebruik maken van een ontwikkeltraject met inzet van CCE. Aan een Meerzorg-ontwikkeltraject zijn vanwege de inzet van coördinatoren en consulenten van CCE kosten verbonden. Deze bedragen € 2.900,00 voor het totale traject en worden in twee delen van € 1.450,00 aan de zorgaanbieder gefactureerd.

"CCE denkt mee. En met de juiste expertise kan de zorgaanbieder zich verder ontwikkelen."

Inge Huitema-Maristen / Meerzorgcoördinator bij zorgaanbieder Triade