Overslaan en naar de inhoud gaan
Meerzorg bij CCE - Man met verstandelijke beperking lachend aan tafel met begeleider

Meerzorg: voor betere kwaliteit van bestaan

Cliënten in de langdurige zorg hebben een zorgprofiel dat past bij de zwaarte van hun zorgvraag. Soms is er echter tijdelijk meer nodig, omdat de kwaliteit van bestaan van een cliënt onder druk staat. In die situaties kan de regeling meerzorg uitkomst bieden. Vanuit de regeling meerzorg zijn extra financiële middelen beschikbaar om de zorg voor individuele cliënten, of een groep van minimaal drie cliënten samen, beter aan te laten sluiten bij wat er écht nodig is. Met hulp van Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) kunnen zorgaanbieders de kwaliteit van zorg verbeteren door inzet van meerzorg.

Haal het optimale uit meerzorg

Bekijk de korte animatie om te zien hoe CCE met alle betrokkenen het optimale uit de mogelijkheden die meerzorg biedt haalt. Samen gaan we voor een betere kwaliteit van bestaan voor cliënten, door het starten van een meerzorg-ontwikkeltraject.

Haal samen met CCE het optimale uit Meerzorg

 

Een frisse, brede blik werkt

Om ervoor te zorgen dat financiële middelen uit de regeling meerzorg optimaal bijdragen aan een verbetering van de situatie van de cliënt, schakelen zorgaanbieders in overleg met het zorgkantoor, vaak CCE in. Het betrekken van CCE bij meerzorg biedt namelijk voordelen voor de cliënt en de zorgaanbieder. We combineren onze expertise op het gebied van probleemgedrag binnen de langdurige zorg, met een frisse, brede blik op de cliënt in zijn of haar context. Samen met alle betrokkenen: professionals, verwanten en als het kan ook de cliënt zelf, zoeken naar mogelijkheden om meerzorg optimaal te laten werken. Concreet betekent dit dat we gezamenlijk aan de slag gaan met één hoofddoel: zorgprofessionals nog beter in staat stellen om de zorg te bieden die de kwaliteit van bestaan van een cliënt vergroot. Dat doen we door middel van een meerzorg-ontwikkeltraject.

"Meerzorg samen met CCE oppakken betekent niet alleen denken in meer uren maar juist in meer expertise voor de cliënt."

Wilma Slomp / Gedragskundige bij zorgaanbieder Baalderborg Groep