Overslaan en naar de inhoud gaan
Vrouw in rolstoel met begeleider die taart snijdt

“Theoretische concepten over probleemgedrag, vertaald voor gebruik in de praktijk”

Birgit Voorn, coördinator CCE

 

De VVT-middagsymposia ‘Probleemgedrag om wie draait het eigenlijk’, waren afgelopen jaar een groot succes in de regio’s Zuid en Noord-Oost. In totaal schreven zo’n 300 verzorgenden en verplegenden in de VVT zich in voor workshops over achtergronden en aanpak van probleemgedrag en beoordeelden ze deze met een 8! Vraag aan Birgit Voorn, één van de organisatoren: wat is de kracht van deze CCE-bijeenkomsten?

 

Laagdrempelige, praktische kennisoverdracht

Wat is de gedachte achter de middagsymposia in de VVT? Birgit: “Kort gezegd komt die neer op het vertalen van theoretische concepten over probleemgedrag naar praktische workshops voor zorgprofessionals die dagelijks in de weer zijn met mensen met dementie. Van medewerker in de huiskamer, tot verplegende… er is ontzettend veel behoefte aan kennis over het ontstaan van probleemgedrag en mogelijke interventies. De consulenten die we selecteerden voor de workshops kennen de werkvloer, weten wat er speelt en kunnen daarop aansluiten. ‘Laagdrempelige, praktische overdracht van kennis over probleemgedrag’, dat is het VVT-middagsymposium in een notendop”.

 

Leidende principes, brede blik en kijken naar context

Hoe past deze aanpak binnen de werkwijze en principes van CCE? “Die past daar uitstekend binnen. Onze leidende principes, de brede blik en het kijken naar de context vormen de basis voor de praktische uitwerking. Een middagsymposium begint bijvoorbeeld met een plenaire, meer theoretische uiteenzetting over de aanpak van probleemgedrag. De workshops zijn een logisch vervolg daarop. De informatie blijft op die manier veel beter hangen, zo vertellen de deelnemers ons. We geven ze mee wat het praktische belang is van breed kijken, goed observeren en methodisch werken. In de workshops komt telkens naar voren hoe gesterkt verzorgenden zich voelen wanneer ze ervaren hoe een andere benadering van de cliënt direct effect kan hebben”.

Zou daar binnen de instellingen niet meer aandacht voor moeten zijn, de versterking van de positie van de verzorgenden? Birgit: “Daar is ook meer en meer aandacht voor. De psycholoog was tot voor kort bijvoorbeeld vaker op de achtergrond. Met de toenemende aandacht voor multidisciplinair werken verandert dat. Teams van verzorgenden hebben veel baat bij coaching, iemand die hen helpt om uit te zoomen en met meer afstand naar de problematiek te kijken. Ook in onze consultaties ligt meer en meer de nadruk op de implementatie van adviezen op de werkvloer. Dat is in feite wat ook binnen de workshops in de Middagsymposia plaatsvindt”.

“Van medewerker in de huiskamer, tot verplegende… er is ontzettend veel behoefte aan kennis over probleemgedrag.”

Birgit Voorn / coördinator bij CCE

 

Het belang van aandacht voor teams

“Het was opvallend hoeveel deelnemers aan de workshops de relevantie van samenwerking en informatieoverdracht binnen teams benadrukten. Methodisch werken, een belangrijk thema binnen de symposia, kan daar helpend bij zijn”, zo vervolgt Birgit. Overigens is voor veel bezoekers het Middagsymposium zélf een teamactiviteit. Groepjes collega’s zijn samen een middag op stap. Birgit: “De casussen waar we als CCE bij gevraagd worden om mee te kijken zijn ook vaak de casussen waarbij teams langdurige overvraagd en uitgeblust zijn. Het is fijn om te zien hoe collega’s gezellig samen op stap zijn om nieuwe kennis en inzichten op te doen bij ons Middagsymposium. Overigens zien we ze weer uit elkaar gaan en mengen in de workshops. En ook dat heeft een meerwaarde. Deelnemers leren van elkaars ervaringen in uiteenlopende functies en binnen verschillende organisaties. De workshopleiders benutten die diversiteit aan ervaring ook echt in relatie tot het thema dat ze uitdiepen”. 

 

Evalueren om afwegingen te maken

In de regio West staat er dit jaar nog een middagsymposium gelijk aan die van het vorige jaar op stapel. Wat gebeurt er daarna? “Nadat het derde Middagsymposium heeft plaatsgevonden gaan we evalueren. Is dit de vorm waar we mee door willen? Zijn er regionale verschillen als het gaat om bezoekcijfers en zo ja wat zou daar de oorzaak van kunnen zijn? Welke thema’s verdienen een verdere verdieping, en welke thema’s willen we aanvullend aanbieden aan de doelgroep. Dat zijn de vragen die we met elkaar moeten beantwoorden. Maar ook hele basale kwesties komen aan de orde, zoals bijvoorbeeld: zijn middagsymposia de beste manier om kennis te delen? Is een incompany training of het onder begeleiding e-learning modules doornemen als team misschien een alternatief? Medewerkers hebben zonder uitzondering een drukbezette agenda. We blijven afwegen welke methode het meest geschikt is voor verzorgenden en verplegenden in de VVT. Welke vorm we uiteindelijk ook kiezen, inhoudelijk verdient deze doelgroep op maat gesneden informatie, gestoeld op bewezen theorieën, en bewerkt voor praktische toepassing op de werkvloer”.