Overslaan en naar de inhoud gaan

In gesprek over autisme spectrum stoornissen

Ina van Berckelaer-Onnes zette als orthopedagoog en emeritus hoogleraar Universiteit Leiden autisme vanuit orthopedagogisch perspectief (inter)nationaal op de agenda. Gespreksleider Bert Henderikse stelt Ina van Berckelaer-Onnes vragen over thema’s als ‘het concept autisme spectrum stoornissen’, orthopedagogiek, wetenschap, kennis en methoden.

Voor ouders, die leven met een kind met ASS, beschouwt Ina de (on)bereikbaarheid van hun kind als de zwaarste opgave in pedagogisch opzicht. Ze pleit voor hometraining om samen met de ouders te kijken wat wel en niet werkt en op basis daarvan advies te geven. 

CCE Vragenvuur met Ina van Berckelaer-Onnes