Overslaan en naar de inhoud gaan
Vrouw op bank is aan het bellen

Werken aan verbinding in de ggz

Anouk Lens van Rijn-Perquin, coördinator CCE

 


Bepalend voor het werk van CCE in de ggz is hoe wij aansluiten op wensen en behoeften van professionals. Jaarlijks komen we voor consultaties zo’n 250 keer over de vloer bij ggz-instellingen. Naast positieve ervaringen horen we ook regelmatig dat we onze werkwijze nog beter kunnen aanpassen voor de ggz. Om meer zicht op te krijgen op de wensen en behoeften heeft de sectorwerkgroep het initiatief genomen om hierover in gesprek te gaan met ggz-professionals. Tijdens twee ‘working dinners’ in 2019 hebben leden van de sectorwerkgroep ggz gesproken met SPV’ers, gedragskundigen en begeleiders van ggz-instellingen en RIBW’s over het thema: ‘Werken aan de verbinding’. Anouk Lens van Rijn-Perquin vertelt wat dat heeft opgeleverd.

 

In gesprek over actuele thema’s

In de bijeenkomsten ging het vooral over het halen en brengen van kennis en het uitwisselen van ervaringen. Anouk: “Zo’n thema als verbinding werkt nadrukkelijk beide kanten op. Wat zijn de wensen van de ggz bij inschakeling van CCE en wat hebben wij de ggz te bieden met onze expertise. En ook: welke trends en problemen signaleren we en hoe kunnen we daarop inspelen? Actuele thema’s in de ggz zijn bijvoorbeeld de beschikbaarheid van woonplekken en de aanpak van mensen met verward gedrag. De professionals die wij hebben gesproken vinden het belangrijk dat CCE stelling neemt in voor hen actuele thema’s, een visie ontwikkelt, trends signaleert en daar waar mogelijk knelpunten onder de aandacht brengt bij VWS en andere stakeholders.”

 

Implementatie van adviezen

Een ander gespreksonderwerp tijdens de working dinners was de implementatie van adviezen. Anouk: “Uit de gesprekken met professionals blijkt dat alleen een advies van CCE niet genoeg is. Implementatie is hard nodig! Als CCE moeten we zorgen dat we ook aangehaakt blijven bij de uitvoering van adviezen. Dat is in de praktijk niet altijd makkelijk. Soms vragen wij ons af: “Ligt er nog wel een vraag?”. Terwijl de ggz juist meer van ons vraagt als het gaat om implementatie. Dus aan ons de opdracht om er bovenop te zitten. Oproep van professionals is: “Zet als CCE juist daarop in en help ons om adviezen in de praktijk te brengen.”

“Zo’n thema als verbinding werkt nadrukkelijk beide kanten op. Wat zijn de wensen van de GGZ bij inschakeling van CCE en wat hebben wij de GGZ te bieden met onze expertise.”

Anouk Lens van Rijn-Perquin / coördinator bij CCE

Praktische vragen

Om welke vragen van professionals gaat het dan precies? Anouk licht toe: “Een concreet voorbeeld is: “Wat betekent het nu precies als wij een-op-een-begeleiding adviseren? Wat vraagt dat van de organisatie en hoe doe je dat in de praktijk?” Of: “Hoe sluit je aan bij een cliënt die emotioneel op een laag niveau functioneert? En wat is overvragen precies, hoe kan je daar het beste op inspelen? Laat je de regie bij de cliënt of neem je die juist over?” Professionals hebben behoefte aan praktische voorbeelden. Daar kunnen we als CCE nog stappen in zetten. Het is nu vaak afhankelijk van de coördinator wat er gebeurt bij de uitvoering van adviezen. Goed om daar CCE-breed afspraken over te maken. Ook over andere onderwerpen vragen professionals ons om mee te denken. Bijvoorbeeld als het gaat om het vinden van geschikte woon- en zorgplekken, indicatiestelling, sectoroverstijgende zorgvragen, etc... Daar kunnen we nog veel beter op aansluiten.”

 

Kennis met elkaar verbinden

Uit de bijeenkomsten blijkt een duidelijke behoefte aan scholing en expertise van CCE. Waar denken professionals dan aan? Anouk: “Dat kan bijvoorbeeld een bijeenkomst zijn waar we professionals leren om een casus te beschrijven. Een mooi expertiseproduct dat we lokaal kunnen aanbieden. Verder vinden professionals het belangrijk om ook gehoord te worden in hún expertise. Zij kunnen ons expertise brengen waar wij als CCE van kunnen leren. Ook dat is verbinden. Verder kunnen we vaker systematisch evalueren en samenwerkingsgesprekken voeren met professionals in de ggz.
En ook meer aandacht geven aan follow-up na een consultatie. Dat lukt nog niet altijd in de praktijk. Allemaal manieren om kennis met elkaar te verbinden.”

 

Meer regie nemen en zichtbaar zijn

Er zijn al veel ideeën om in de toekomst met elkaar te blijven optrekken en samen te werken. Anouk: “Het zou mooi zijn om bij grote ggz-instellingen een vaste gesprekspartner te hebben waar je als coördinator regelmatig mee kunt schakelen en ervaringen kunt uitwisselen. Verder kunnen we als CCE meer regie nemen, beter zichtbaar zijn en stelling nemen als het gaat om actuele thema’s. Er is nog veel werk te doen. De ggz en Jeugdzorg zijn hele andere sectoren dan de gehandicaptenzorg. Het is minder overzichtelijk en er zijn veel meer partijen betrokken. In ieder geval is duidelijk dat er geen ‘one-size-fits-all’ oplossing is in de samenwerking met de ggz. De wensen en behoeften zijn verschillend per instelling. Daar zullen we als CCE op in moeten spelen bij het bedenken van oplossingen op maat.”