Overslaan en naar de inhoud gaan

Zelfverwonding

Zelfverwondend gedrag is een heftige vorm van probleemgedrag bij mensen met een matige of (zeer) ernstige verstandelijke beperking. Het is verschrikkelijk om te zien dat iemand zichzelf bijvoorbeeld hard slaat, zijn haren uittrekt of zijn hoofd tegen een bedrand bonkt. De impact is groot, voor de persoon zelf én de mensen om hem heen. Deze pagina is het startpunt voor de aanpak bij zelfverwonding met theoretische verklaringen en praktische handvatten voor zorgprofessionals.

 

'Wáárom verwondt iemand zichzelf?'

Zelfverwonding maakt wanhopig en machteloos als het niet lukt om grip te krijgen op het gedrag. Als het voortduurt zijn soms ingrijpende maatregelen nodig om de schade als gevolg van het gedrag te voorkomen. Denk aan de toepassing van maatregelen die iemands vrijheid voor lange tijd beperken. Dan ontstaat een uitzichtloze situatie voor zowel de betrokken persoon als de mensen in de omgeving waarin uiteindelijk alles draait om het zelfverwondende gedrag.

Zelfverwonding samen aanpakken

Het is tijd om met elkaar gemotiveerd en geïnspireerd aan de slag te gaan. Als professional ben je bereid om alles uit de kast te halen en zaken tot op de bodem uit te zoeken. Iedereen die een rol speelt in het leven van de betrokken persoon betrek je in dat proces. Naast professionals zijn dat ook ouders en verwanten, of die begeleider van vroeger die ‘met hem kon lezen en schrijven’.

De uitdaging is om stap voor stap de zoektocht in te richten naar het begrijpen en veranderen van het gedrag en ideeën systematisch te toetsen in de praktijk. Met als enige doel: minder zelfverwonding, meer kwaliteit van leven en weten hoe dat te realiseren!

 

Route voor zoeken oplossingen zelfverwonding

De zoektocht start met het begrijpen van zelfverwonding. Vervolgens ga je over tot handelen en het in de praktijk brengen van de aanpak. Via het menu in de sidebar rechtsboven aan deze pagina vind je alle stappen van de route terug.

 

Evaluatie en onderzoek 

In 2017 beschreef CCE een good practice ‘Aanpak bij Zelfverwondend gedrag’. Om die aanpak op ten duur te herzien en te optimaliseren, startte in juni 2022 de procesevaluatie naar de werkzame elementen én uitdagingen bij de implementatie van de ‘Aanpak Zelfverwonding’. Eind 2022 zijn de diepte-interviews met de onderzoekspopulatie en gesprekken met de focusgroepen afgerond. In het voorjaar van 2023 worden de resultaten van de procesevaluatie verwacht. 

Op basis van de resultaten van de evaluatie wordt gekeken of en op welke manieren de aanpak kan worden geoptimaliseerd. Zo kan de aanpak effectiever bij dragen aan handelingsperspectief bij professionals en een afname van zelfverwondend gedrag bij cliënten.  

E-learning 'Zelfverwonding: begrijpen en interveniëren'

De kracht van Triple-C bij probleemgedrag

Gestructureerd werken aan oplossingen voor zelfverwonding

Blog - Zelfverwonding bij mensen met een verstandelijke beperking

Zoektocht naar verklaringen voor zelfverwonding

Video: Psycho-educatie en anders leren kijken

Psycho-educatie en anders leren kijken

Autisme en herstel in de ggz

Kennismodule stemmingsstoornissen

Nieuwe inzichten in het terugdringen van vrijheidsbeperking

Visualiseren, picto's en smiley's

Afbouwen van gebruik armkokers