Overslaan en naar de inhoud gaan

Electro Aversie Therapie (EAT) bij zelfverwonding

EAT staat voor Electro Aversie Therapie. Dit is een gedragsmodificerende interventie gebaseerd op de leertheorie. Toepassing van EAT is sterk geassocieerd met ernstig en hardnekkig zelfverwondend gedrag en is in het verleden vaak (als ‘laatste redmiddel’) succesvol toegepast. De interventie betreft het toedienen van een milde, maar wel als negatief ervaren, elektrische prikkel direct volgend op het zelfverwondend gedrag. 

Uitgangspunt bij EAT is dat de betrokken persoon leert dat hij door het staken van zelfverwonding de negatieve, aversieve prikkel kan vermijden. Daarbij komt dat iemand in deze situatie vaak ‘moeilijk te bereiken’ is. Een aversieve prikkel kan de persoon even uit deze toestand halen, waardoor (kort) de mogelijkheid bestaat om alternatief (positief) gedrag aan te leren.

 

Betere kwaliteit van leven

Er zijn positieve resultaten met EAT bereikt in de zin dat het zelfverwondend gedrag significant afnam. Daardoor ontstond weer ruimte voor andere activiteiten, begeleiding en ondersteuning. Resultaat was niet alleen minder zelfverwonding, maar ook winst voor de kwaliteit van leven.

Niettemin is de methode controversieel vanwege het gebruik van aversieve, elektrische prikkels die als straf worden geduid. Bovendien blijkt er bij veel cliënten sprake van een blijvende afhankelijkheid van – de zichtbare beschikbaarheid van – het apparaat waarmee de prikkel wordt toegediend.

In het licht van ‘alles uit de kast’ halen om zelfverwondend gedrag te doen stoppen, mag het gebruik van EAT niet op voorhand worden afgewezen. Het toepassen van EAT is gebonden aan geprotocolleerde zorgvuldigheidseisen en behandelrichtlijnen.