Overslaan en naar de inhoud gaan
Overlegsituatie aan tafel met gloeilamp op de voorgrond

"Maximaal aansluiten bij wat ‘het veld’ van ons vraagt, dat is het doel"

Janita van der Vinne, coördinator CCE en projectleider 'Op Maat'

 

Begin 2019 is de projectgroep Op Maat aan de slag gegaan. De oorspronkelijke opdracht is vastgelegd in twee programma’s, Gehandicaptenzorg (GZ) en VVT, maar geldt voor heel CCE: beter kennen ván, en aansluiten bíj de behoeften die de partners van CCE hebben ten aanzien van consultaties en kennisproducten. Janita van der Vinne is projectleider van deze impactvolle groep. Ze kijkt terug op een jaar van informatie vergaren, en inventariseren. De hoeveelheid beschikbare data die daaruit is voortgekomen is groot en vormt de input voor concrete acties die dit jaar hun beslag krijgen.

 

Evaluaties, analyses en conclusies

Was er een directe aanleiding voor het oprichting van de projectgroep Op Maat? Janita: “Er was een breed gedeeld gevoel dat het goed is om regelmatig te toetsen of je werkmethodes nog passend zijn bij wat er van je gevraagd wordt als organisatie. We kregen signalen, onder andere via evaluaties, waaruit bleek dat aanpassing her en der wenselijk zou zijn. Eén van de eerste acties die we als projectgroep op touw hebben gezet is dan ook de verschillende evaluaties te analyseren, er conclusies uit te trekken en er ook meteen acties aan te koppelen.”

 

Rode draad in data

Konden jullie een rode draad vinden in de beschikbare data? “Het is duidelijk dat onze consultaties in het overgrote deel van de gevallen bijdragen aan het terugdringen van probleemgedrag en daarmee aan verbetering van de kwaliteit van bestaan van de cliënt. De kansen voor verbetering liggen vooral bij het proces rond de consultatie. Uit de evaluaties blijkt bijvoorbeeld dat onze procedures door sommigen als omslachtig worden ervaren. Denk aan het lange aanmeldingsformulier waar professionals, verwanten of cliënten veel werk in steken, maar ook aan de doorlooptijden van consultaties.”

 

En inhoudelijk? Zijn er ook aandachtspunten die direct gerelateerd zijn aan hoe we consultaties oppakken? Janita: “Er is behoefte aan meer begeleiding bij de implementatie van CCE-adviezen. Hoe bewegen we ons van theoretische adviezen naar de praktische uitvoering ervan op de werkvloer? En in aansluiting op die vraag, volgt meteen ook de wens naar meer aandacht voor nazorg en follow-up. Hoe zorgen we ervoor dat het geleerde beklijft, ook in wisselende teams? Dat zijn de vragen die ons bezig houden, waar we antwoorden op willen vinden.”

"We hebben afgesproken dat we helemaal vrij denken in mogelijkheden.”

Janita van der Vinne coördinator CCE / coördinator bij CCE

Vrij denken in mogelijkheden

“Die zoektocht vindt natuurlijk niet alleen plaats binnen de projectgroep. Integendeel! Binnen alle CCE-teams hebben werksessies plaatsgevonden, met name gericht op ons aanmeld- en werkproces. De output van de sessies is groot en divers. Als projectgroep zorgen we ervoor dat we alle initiatieven volgen en bekijken in hoeverre ze CCE-breed kunnen worden opgepakt". Gevraagd naar de kaders voor de ideeënontwikkeling, lacht Janita. “Die zijn er niet. We hebben afgesproken dat we helemaal vrij denken in mogelijkheden. Niet elkaar op voorhand al beperken, maar juist stimuleren om buiten de gebaande paden te gaan. Zo zijn twee collega’s bezig met het bedenken van een manier waarop we onze consulenten nog beter kunnen koppelen aan consultaties". 

 

Concrete acties voor 2020

Als 2019 het jaar van de inventarisaties was, is 2020 dan het jaar van de uitvoering? “Dat zou je zo wel kunnen stellen. Hoewel we ook in 2019 al heel concreet bezig zijn geweest, worden de initiatieven in 2020 echt zichtbaar. Zo zal dit jaar bijvoorbeeld de aanmeldprocedure, inclusief het aanmeldformulier, drastisch veranderen, eenvoudiger worden. We hebben het signaal van zorgaanbieders en andere aanmelders opgepakt. Een eenvoudiger aanmelding is een eerste stap naar een snellere doorlooptijd van consultatietrajecten”.

 

Op Maat beweegt zich dwars door sectoren, regio’s en teams, en is daarmee een verbindende factor binnen CCE. Dat wordt ook duidelijk in de zoektocht naar mogelijkheden voor een betere borging van de adviezen en het maken van de vertaalslag van theorie naar praktijk. Janita: “Onze kennisproducten kunnen hier een prima rol in spelen. We ontwikkelen werkvormen en koppelen deze aan de kennisproducten, zodat ze een grotere rol kunnen spelen binnen consultaties en meerzorgontwikkelgesprekken. Het wordt een mooi jaar, waarin we steeds meer maatwerk kunnen leveren om maximaal aan te sluiten bij wat ‘het veld’ van ons vraagt”.