Overslaan en naar de inhoud gaan
Vrouw in gesprek met twee andere mensen

Over CCE

Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) is partner van professionals in alle zorgsectoren, voor expertise over ernstig probleemgedrag. Soms lopen professionals vast met mensen die een stoornis of blijvende beperking hebben. Het gaat om mensen die langdurig en/of intensieve zorg en ondersteuning nodig hebben. Daar waar professionals vastlopen met probleemgedrag en de kwaliteit van bestaan van de cliënt ernstig onder druk staat, zoeken betrokkenen en CCE gezamenlijk naar nieuw perspectief.

Infographic CCE

Bekijk in één overzicht alle informatie over CCE

Animatie Meervoudig Kijken naar Probleemgedrag

Voor wie

Professionals uit alle zorgsectoren kunnen bij CCE terecht voor expertise over ernstig probleemgedrag. Deze expertise is in verschillende vormen beschikbaar: via consultaties, kennisproducten, opleidingen en onderzoek. Ook ouders, verwanten en cliënten zelf kunnen contact opnemen met CCE. Bij de aanvraag van een consultatie is het belangrijk dat ook de zorgprofessionals rondom de cliënt betrokken zijn. Een consultatie is altijd een gezamenlijke zoektocht naar nieuw perspectief. Voor de aanvrager brengt een consultatie geen kosten met zich mee. CCE ontvangt hiervoor subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Van de betrokken personen bij een consultatie vragen we wel om te investeren in tijd en inspanning. Dat is nodig om de consultatie met elkaar te laten slagen.

"We hebben oog voor de soms ingewikkelde context waarbinnen professionals hun werk doen."

Rieneke de Wit / bestuurder bij CCE

Waar staat CCE voor

Professionals die een beroep doen op CCE kunnen rekenen op een onafhankelijke, deskundige en betrouwbare partner in complexe zorg. Wij werken nauw samen met alle betrokken partijen rondom de cliënt. CCE denkt en zoekt mee naar opties om de situatie te verbeteren en perspectief te bieden. Dat vraagt tijd en ruimte van de partijen waar wij mee samenwerken. Onze inbreng is altijd tijdelijk en aanvullend op de zorg die de cliënt al krijgt. Professionals blijven zelf verantwoordelijk voor de zorg voor hun cliënt. De samenwerking met CCE is erop gericht om optimaal aan te sluiten en te ondersteunen zodat professionals weer zelf verder kunnen.