Overslaan en naar de inhoud gaan
Twee vrouwen in gesprek met raam op achtergrond

Klachtenregeling CCE

CCE is partner van zorgprofessionals wanneer het gaat om ernstig probleemgedrag bij mensen met een stoornis of blijvende beperking. Deze mensen hebben in alle gevallen langdurige of intensieve professionele zorg en ondersteuning nodig. Daar waar professionals vastlopen en de kwaliteit van bestaan van de cliënt ernstig onder druk staat, zoeken we samen naar perspectief. We doen dit vaak in de vorm van consultaties. Voor de uitvoering van de meerzorg zijn we betrokken bij de ontwikkelgesprekken.

 

Klachtenregeling consultaties

 

Twee regelingen

In veruit de meeste gevallen verloopt die zoektocht naar perspectief harmonieus. Toch kan het voorkomen dat zorgprofessionals, cliënten of verwanten van cliënten een klacht hebben over CCE. Omdat we deze klachten uiterst serieus nemen hebben we twee klachtenregelingen: een regeling voor de consultaties en een regeling voor de meerzorg. Doel van beide regelingen is recht doen aan en horen van de klager, en natuurlijk leren van de klachten zodat ze bijdragen aan ons continue streven naar kwaliteitsverbetering. 

 

Samenvattend

Een klacht indienen kan een intensief traject zijn. Met het aanstellen van een onafhankelijke vertrouwenspersoon (Jenny Dirks), die mensen met onvrede of klachten kan begeleiden en ondersteunen, hoopt CCE tot goede afrondingen van klachtenprocedures te komen. Doel daarvan is altijd dat deze mensen zich gehoord en gezien voelen en CCE als organisatie er zo veel mogelijk van leert. Als je vragen hebt over de klachtenregelingen, neem dan contact op met de vertrouwenspersoon.

 

Belangrijke contactgegevens

  Klachtenregeling CCE

  Download de volledige klachtenregeling hier.

  Klachtenregeling Consultatie CCE

  Klachtenregeling betreft een consultatie.

  Klachtenregeling Meerzorg CCE

  Klachtenregeling betreft een Meerzorgtraject.