Overslaan en naar de inhoud gaan
Met laarzen springen in een plas water

Veel gestelde vragen

Heb je vragen over CCE, onze consultaties of kennisproducten? Neem dan contact met ons op. Maar misschien staat het antwoord op je vraag gewoon in deze opsomming.

CCE werkt samen met zorgprofessionals aan een betere kwaliteit van bestaan voor mensen die langdurig, complexe zorg nodig hebben. Vaak is er sprake van meerdere aandoeningen en ernstig probleemgedrag. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel, een ernstige meervoudige beperking, psychiatrische of gedragsproblemen. Vaak is alles al geprobeerd om de situatie te verbeteren, maar heeft niets een blijvend positief resultaat gehad. 

Nee, CCE verleent zelf geen directe zorg. Deskundigen van CCE zijn altijd tijdelijk en aanvullend betrokken bij zorgprofessionals. Onze inzet is er op gericht om hen - in samenspraak met de betrokkenen rondom de cliënt - meer handelingsperspectief te geven in vastlopende situaties.

Er is geen wachttijd. Na ontvangst van de consultatieaanvraag neemt één van onze coördinatoren zo snel mogelijk contact op om de aanvraag door te spreken. Houd echter rekening met een wat langere termijn wegens grote drukte. 

Lees meer over een consultatie aanvragen.

Een consultatie brengt geen kosten met zich mee voor de aanvrager. CCE ontvangt subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Van de betrokken personen bij een consultatie vragen we wel om te investeren in tijd en inspanning. Dat is nodig om de consultatie met elkaar te laten slagen.

Lees meer over consultaties.

Ja, dat kan als er een zorgplan is en de zorg geleverd wordt door gekwalificeerde zorgprofessionals die een BIG-registratie hebben. 

Meerzorg is bedoeld voor mensen die een grotere zorgbehoefte hebben dan binnen het passende zorgprofiel georganiseerd kan worden. De regeling meerzorg biedt uitkomst door tijdelijke aanvullende financiering te regelen. Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de uitvoering van de meerzorg-regeling. De aanvraag voor meerzorg verloopt dan ook altijd via het zorgkantoor. CCE speelt bij aanvragen en toekennen van meerzorg geen rol.

Lees meer over meerzorg

CCE wordt door de zorgaanbieder gevraagd om mee te denken over hoe eenmaal toegekende meerzorg optimaal kan worden ingezet voor cliënten. Dit doen we in de vorm van een ontwikkeltraject, bestaande uit twee gesprekken en tussentijdse beschikbaarheid voor advies aan betrokkenen. In deze gesprekken bespreekt CCE samen met zorgprofessionals en andere betrokkenen de thema's die spelen rond de zorg van één of meer cliënten. De gesprekken hebben tot doel de kwaliteit van bestaan van de cliënt(en) te vergroten.

Lees meer over meerzorg

CCE spreekt over probleemgedrag, maar in de zorg worden ook vaak andere termen gebruikt, bijvoorbeeld 'onbegrepen gedrag', 'moeilijk verstaanbaar gedrag' of 'signaalgedrag'. CCE kiest bewust voor de term 'probleemgedrag'. Enerzijds omdat het een eenduidige en veelgebruikte term door professionals in alle sectoren van de zorg is. Anderzijds omdat CCE alleen in actie komt als gedrag tot problemen leidt. Voor de cliënt zelf, maar ook voor betrokkenen rond de zorg. CCE ziet probleemgedrag niet als persoonskenmerk, maar als het gevolg van de wisselwerking tussen een mens en zijn omgeving. 

Nee, CCE gebruikt de CEP niet en biedt ook geen ondersteuning bij het invullen hiervan. Ten onrechte wordt er soms naar CCE verwezen in deze.

De CEP is een verouderd instrument dat de laatste keer geüpdatet is in 2001. Het kan geschikt zijn voor een gesprek over probleemgedrag, maar niet als diagnostisch instrument.

De foto's die we gebruiken in de headers van de website en bij onze kennisproducten, zijn stockfoto's afkomstig van Adobe.