Overslaan en naar de inhoud gaan
 
Resultaten
""
Kies sector:
  • Sector 1
  • Sector 2
  • Sector 3
  • Sector 4
De zoekresultaten worden geladen.

Direct naar

Consultatie

Meerzorg

Opleiding volgen bij CCE

Contactgegevens

Centrum Consultatie en Expertise

Bel 088 - 44 66 100

Alle contactgegevens

Met laarzen springen in een plas water

Veel gestelde vragen

Wanneer je vragen hebt over CCE, onze consultaties of kennisproducten kun je altijd contact met ons opnemen. Maar misschien vind je het antwoord op je vraag gewoon in deze opsomming.

Voor wie is CCE?

CCE werkt samen met zorgprofessionals aan een betere kwaliteit van bestaan voor mensen die langdurig, complexe zorg nodig hebben. Vaak is er sprake van meerdere aandoeningen en ernstig probleemgedrag. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel, een ernstige meervoudige beperking, psychiatrische of gedragsproblemen. Vaak is alles al geprobeerd om de situatie te verbeteren, maar heeft niets een blijvend positief resultaat gehad. 

 

Verleent CCE zelf ook zorg?

Nee, CCE verleent zelf geen directe zorg. Deskundigen van CCE zijn altijd tijdelijk en aanvullend betrokken bij zorgprofessionals. Onze inzet is er op gericht om hen - in samenspraak met de betrokkenen rondom de cliënt - meer handelingsperspectief te geven in vastlopende situaties.

 

Is er een wachttijd voor een consultatie?

Er is geen wachttijd. Na ontvangst van de consultatieaanvraag neemt één van onze coördinatoren binnen drie werkdagen contact op om de aanvraag door te spreken.  

 

Wat zijn de kosten van een consultatie?

Een consultatie brengt geen kosten met zich mee voor de aanvrager. CCE ontvangt subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

 

Kun je met een Persoonsgebonden Budget (PGB) een consultatie aanvragen?

Ja, dat kan als er een zorgplan is en de zorg geleverd wordt door gekwalificeerde zorgprofessionals die een BIG-registratie hebben. 

 

Wat is Meerzorg?

Meerzorg is bedoeld voor mensen die een grotere zorgbehoefte hebben dan binnen het passende zorgprofiel georganiseerd kan worden. De regeling Meerzorg biedt uitkomst door tijdelijke aanvullende financiering te regelen. Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Meerzorg-regeling. De aanvraag voor Meerzorg verloopt dan ook altijd via het zorgkantoor. CCE speelt bij aanvragen en toekennen van Meerzorg geen rol.

 

Wat is de rol van CCE bij Meerzorg?

CCE wordt door de zorgaanbieder gevraagd om mee te denken over hoe eenmaal toegekende Meerzorg optimaal kan worden ingezet voor cliënten. Dit doen we in de vorm van een ontwikkeltraject, bestaande uit twee gesprekken en tussentijdse beschikbaarheid voor advies aan betrokkenen. In deze gesprekken bespreekt CCE samen met zorgprofessionals en andere betrokkenen de thema's die spelen rond de zorg van één of meer cliënten. De gesprekken hebben tot doel de kwaliteit van bestaan van de cliënt(en) te vergroten. 

 

Waarom werkt de website niet goed en zie ik vertekende beelden?

Deze website werkt niet goed in de verouderde en onveilige browser 'Internet Explorer'. Gebruik een andere browser, bijvoorbeeld Edge, Chrome of Safari, voor een optimale gebruikerservaring.

 

Welk beeldmateriaal gebruikt CCE op de website?

De foto's die we gebruiken in de headers van de website en bij onze kennisproducten, zijn stockfoto's afkomstig van Adobe.

 

Waarom gebruikt CCE de term 'probleemgedrag'? 

CCE spreekt over probleemgedrag, maar in de zorg worden ook vaak andere termen gebruikt, bijvoorbeeld 'onbegrepen gedrag', 'moeilijk verstaanbaar gedrag' of 'signaalgedrag'. CCE kiest bewust voor de term 'probleemgedrag'. Enerzijds omdat het een eenduidige en veelgebruikte term door professionals in alle sectoren van de zorg is. Anderzijds omdat CCE alleen in actie komt als gedrag tot problemen leidt. Voor de cliënt zelf, maar ook voor betrokkenen rond de zorg. CCE ziet probleemgedrag niet als persoonskenmerk, maar als het gevolg van de wisselwerking tussen een mens en zijn omgeving.