Overslaan en naar de inhoud gaan

Meerzorg aanvragen start bij het zorgkantoor

Voor elke cliënt in de langdurige zorg, met probleemgedrag én een beschikking meerzorg van het zorgkantoor, kan een meerzorg-ontwikkeltraject ingezet worden. Om zo’n beschikking meerzorg te krijgen dient de zorgaanbieder een aanvraag in bij het zorgkantoor.

Voor de duidelijkheid: niet CCE maar het zorgkantoor beoordeelt de aanvraag en beslist dus over de toegang tot meerzorg. Pas wanneer het zorgkantoor meerzorg heeft toegekend, kan er vervolgens bij CCE een aanvraag worden gedaan voor een meerzorg-ontwikkeltraject.

Uitgangspunt voor cliënten die een beschikking meerzorg van het zorgkantoor krijgen, is dat zij één keer in de drie jaar gebruik maken van een meerzorg-ontwikkeltraject met inzet van CCE.

Meerzorg toegekend? Dan kan er een meerzorg-ontwikkeltraject ingepland worden! 

Nadat de aanvraag meerzorg door het zorgkantoor is toegekend kan er met CCE een meerzorg-ontwikkeltraject ingepland worden. Veel zorgaanbieders werken intern met medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de aanvragen meerzorg. Zij kennen de weg binnen de regeling! Het is dus praktisch om na te gaan wie daarvoor bij jouw organisatie verantwoordelijk is en contact te leggen.

Infographic

We hebben de aanvraag van meerzorg bij het zorgkantoor, en daarna de aanvraag van een meerzorg-ontwikkeltraject bij CCE in een infographic geschetst. Deze infographic kun je in optimale kwaliteit downloaden onder aan deze pagina. 

Infographic aanvraag Meerzorg-ontwikkeltraject

Vragen? Mail ons!

Als er bij de zorgaanbieder geen afspraken zijn over wie de behandeling van de aanvragen voor een meerzorg-ontwikkeltraject oppakt, of je loopt vast, stuur ons dan een e-mail. Stuur de e-mail naar een van de volgende adressen, afhankelijk van je locatie:

Na ontvangst van je e-mail neemt een coördinator van CCE contact met je op. Houd er rekening mee dat dit tot twee weken kan duren, omdat het momenteel erg druk is.