Overslaan en naar de inhoud gaan
Netwerkbijeenkomst Samenwerken aan herstelgerichte zorg van CCE en Zilveren Kruis - Serie gloeilampen met één brandende lamp

Impressie bijeenkomst ‘Samenwerken aan herstelgerichte behandeling’

Op 8 februari vond de digitale netwerkbijeenkomst ‘Samenwerken aan herstelgerichte behandeling’ plaats,  georganiseerd door CCE samen met Zilveren Kruis zorgkantoor. Journalist Marlies Claasen was dagvoorzitter en naast medewerkers van verschillende zorgaanbieders en zorgkantoren waren ook vertegenwoordigers van de Nederlandse ggz, Phrenos, MIND, Landelijk Coördinatiepunt Beveiligde Bedden en het CIZ aanwezig.
 

Doel van de bijeenkomst was om mensen in het werkveld met elkaar in verbinding te brengen en een platform te bieden voor het delen van ervaringen en initiatieven die er zijn om langdurige zorg voor mensen met complexe GGZ-problematiek te realiseren en deze vanuit verschillende perspectieven te bespreken.

 

Delen van inzichten

Drie GGZ-instellingen deelden hun inzichten over het bieden van een intensief begeleide (woon)plek en behandeling aan cliënten met complexe problematiek, cliënten met een disharmonisch profiel, onderliggende psychische kwetsbaarheid en vaak een lange en niet effectieve historie in de GGZ en cliënten met een hoge GGZ-WLZ-indicatie. Moniek Zondag (RIBW-Kam), Geeske Meijer (GGz Centraal) en Anneke Janssen (Dimence-Esquirol) deelden in een pitch hun plannen en successen, maar ook hun zorgen en belemmeringen. In drie breakout rooms is in subgroepen verder uitgewisseld over thema’s, vragen en oplossingen.
 

 

Thema’s

Tijdens de bijeenkomsten kwamen de volgende belangrijke thema’s naar voren:

  • Doelgroep (over wie hebben we het);
  • Methodiek (hoe bieden we de context die deze cliënten nodig hebben qua begeleiding, activiteiten en zingeving);
  • Organisatie (o.a. welk type begeleiders en behandelaren hebben we nodig en hoe kunnen we die ‘binden en boeien’);
  • Bekostiging (lange termijn bekostiging en Meerzorg);
  • Wet- en regelgeving (welk hobbels liggen er).

 

Geslaagde bijeenkomst

Deelnemers raakten geïnspireerd door elkaars verhalen. Contacten tot verdere uitwisseling en verdieping zijn gelegd. In die zin kijken we terug op een geslaagde bijeenkomst. De genoemde thema’s vragen stuk voor stuk om verdere uitwerking. CCE en Zilveren Kruis zorgkantoor maken dit vervolg graag mogelijk. In ons werk zien we dat er grote behoefte is aan een breder en uitgebreider aanbod voor deze cliënten, maar ook dat het niet eenvoudig is dit te realiseren. Leren van elkaars ervaringen, problemen en oplossingen is een goede weg om hierin verder te komen.
We kijken uit naar een vervolgbijeenkomst waarbij we elkaar weer live - in plaats van digitaal - kunnen ontmoeten en inspireren. Zodra een datum voor het vervolg is gepland, volgt meer informatie.
 

 

Meer informatie

Neem voor meer informatie of het delen van plannen contact op met: