Overslaan en naar de inhoud gaan
Woman doing research and paper work

Promotieonderzoek: deel 5

Vanessa Olivier-Pijpers, science practitionerbij CCE, doet onderzoek naar de invloed van de organisatiecontext op vastlopende situaties van probleemgedrag in de gehandicaptenzorg. Centraal in het vijfde deelonderzoek staat een vragenlijst over alle ecologische lagen rondom cliënten met een verstandelijke beperking en probleemgedrag. De resultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd in Heliyon, een internationaal en wetenschappelijk tijdschrift.

 


Vragenlijst

In dit deelonderzoek is de relatie onderzocht tussen de organisatiecontext en drie soorten probleemgedrag (zelfverwondend, agressief/destructief en stereotype gedrag). Het onderzoek is gedaan binnen zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag op basis van de Ecologische Theorie. Er is een vragenlijst ontwikkeld op basis van de eerste drie deelonderzoeken van het promotieonderzoek. Deze vragenlijst is ingevuld door 922 begeleiders, gedragskundigen, teamleiders en managers binnen 21 organisaties in de verstandelijk gehandicaptenzorg.

 

Conclusies

Uit het onderzoek blijkt dat aspecten op verschillende ecologische lagen een rol spelen bij het probleemgedrag in situaties van mensen met een verstandelijke beperking. Dit varieert van het sensitief zijn als begeleider tot het vormen van homogene of heterogene groepen van cliënten tot het personeelsverloop in teams van begeleiders. In het verminderen en voorkomen van situaties van probleemgedrag is het dan ook belangrijk dat er gekeken wordt naar alle ecologische lagen en de onderlinge samenhang tussen verschillende ecologische aspecten.

Praktijksamenvatting Ecologische Theorie

Meer weten over de Ecologische Theorie? Lees de Praktijksamenvatting.