Overslaan en naar de inhoud gaan

Reflectie verzorgenden ouderenzorg

De toegenomen complexiteit van de zorg voor mensen met dementie in verpleeghuizen doet een zwaar beroep op de kennis en de vaardigheden van medewerkers. Zeker wanneer er sprake is van probleemgedrag zijn standaardoplossingen vaak niet voorhanden. Verzorgenden en andere zorgprofessionals hebben dan baat bij reflectie op het eigen handelen. Door te reflecteren is het beter mogelijk om handelingswijzen op de behoefte van de bewoner en veranderende omstandigheden af te stemmen. 

Yfke Froentjes, projectleider expertisemanagement bij CCE onderzoekt op welke wijze verzorgenden in de ouderenzorg reflecteren, en hoe ze daarbij ondersteund worden. De resultaten van dat onderzoek zullen worden gebruikt in consultaties. Dit onderzoek is één van de manieren waarop CCE aansluit de dagelijkse praktijk van zorgprofessionals.  

In het vakblad Denkbeeld van november 2018 publiceerde Yfke Froentjes de eerste resultaten van het onderzoek. Inmiddels is ook de eindrapportage verschenen.